งานพหุวัฒนธรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง บอกเล่าปัญหา-สร้างความเข้าใจสู่คนภายนอก

งานพหุวัฒนธรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง บอกเล่าปัญหา-สร้างความเข้าใจสู่คนภายนอก

งานพหุวัฒนธรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง บอกเล่าปัญหา-สร้างความเข้าใจสู่คนภายนอก

รูปข่าว : งานพหุวัฒนธรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง บอกเล่าปัญหา-สร้างความเข้าใจสู่คนภายนอก

งานพหุวัฒนธรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง บอกเล่าปัญหา-สร้างความเข้าใจสู่คนภายนอก กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เคยมีบทบาทสำคัญในการรักษาผืนป่าและพื้นที่ชายแดนไทย และยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับคนภายนอก งานพหุวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ซึ่งจัดที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นอีกเวทีบอกเล่าถึงสถานการณ์ปัญหาของชาวกะเหรี่ยง

ตัวแทนเครือข่ายชุมชนกะเหรี่ยง 15 จังหวัด เดินทางมาร่วมงานพหุวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ซึ่งจัดที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัญหา หลายชุมชนยังคงประสบปัญหาจากการตั้งถิ่นฐานที่ทำกิน จนต้องย้ายออกจากพื้นที่ เช่น กรณีบ้านโป่งลึก-บางกลอย เขตป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แม้ตั้งหมู่บ้านบนที่ดินที่รัฐจัดสรรเกือบ 20 ปีแล้ว แต่กว่าครึ่งจาก 200 กว่าครอบครัว ก็ยังขาดที่ทำกิน

เวทีนี้จึงสะท้อนปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจริงจัง ทั้งที่มติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชนเผ่ามีมากว่า 2 ปี ชีวิตจริงของชนเผ่าปกาเกอะญอเล่าผ่านนิทรรศการภาพถ่าย และการเสวนา วิชาการ หวังสร้างความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรม


 

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ครอบคลุมการสืบทอดวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากร สิทธิในสัญชาติ ซึ่งมีเป้าหมาย 40,000 คน และสนับสนุนความเป็นพหุภาษา เพื่อให้เกิดการยอมรับภาษาพูดและภาษาเขียนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

พื้นที่กิจกรรมพหุวัฒนธรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และสร้างความมั่นคงของคุณภาพ ชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง


 

กิจกรรมจัดถึงวันที่ 23 ก.ย. ที่สถานทีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยค่ำวันนี้(22 ก.ย.) มีการแสดงกะเหรี่ยง และดนตรีวงจู่โจม แห่งเทือกเขาตะนาวศรี และเช้าวันพรุ่งนี้(23 ก.ย.)จะมีพิธีผูกข้อมือประจำปีโดยผู้เฒ่าชาวกะเหรี่ยง


กลับขึ้นด้านบน