"นายกฯ"สร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติ ในการประชุมสมัชชายูเอ็น

"นายกฯ"สร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติ ในการประชุมสมัชชายูเอ็น

"นายกฯ"สร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติ ในการประชุมสมัชชายูเอ็น

รูปข่าว : "นายกฯ"สร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติ ในการประชุมสมัชชายูเอ็น

 นายกรัฐมนตรีเตรียมกล่าวแสดงความเชื่อมั่นกับนานาประเทศในเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ทั้งกรณีการแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้,แผนป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและตอกย้ำว่า ไทยจะกลับมามีบทบาทในเวทีโลกอย่างสง่างาม

ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 67 หรือ การประชุม UNGA ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำและปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุเพียงสั้นๆว่า "จะมีการชี้แจงเรื่องนี้จากอเมริกา"

ส่วนการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ จะเน้นการแก้ปัญหาของโลก ความมั่นคงและสันติภาพ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญให้แถลงบนเวทีเกี่ยวกับการบริหารประเทศ จึงเตรียมเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดและป้องกันการเกิดข้อพิพาท และข้อมูลความก้าวหน้าของไทยในบทบาทสตรี และจะได้กล่าวถึงความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและความมั่นคง รวมถึงการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 ในเวที ASIA Society ทั้งนี้จะได้พบกับนายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนการ

พัฒนาพื้นฐานคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีนายกรัฐมนตรี เตรียมพบกับนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการบริหารจัดการปัญหาของนิวยอร์ก และลงพื้นที่เยี่ยมชม Highline Park และ Grand Central Station เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการ การวางผังเมือง และระบบรักษาความปลอดภัยในนครนิวยอร์กที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศไทย


กลับขึ้นด้านบน