ปั่นจักรยานแปรขบวนรูป"ธงชาติไทย"ในวัน"Bangkok Car Free Day"

ปั่นจักรยานแปรขบวนรูป"ธงชาติไทย"ในวัน"Bangkok Car Free Day"

ปั่นจักรยานแปรขบวนรูป"ธงชาติไทย"ในวัน"Bangkok Car Free Day"

รูปข่าว : ปั่นจักรยานแปรขบวนรูป"ธงชาติไทย"ในวัน"Bangkok Car Free Day"

ปั่นจักรยานแปรขบวนรูป กิจกรรม "Bangkok Car Free Day" ปีนี้ (2555) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ มหัศจรรย์วันปลอดรถ " เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ การเดิน หรือ การปั่นจักรยานแทน เป็นการลดภาวะโลกร้อน และพักปอดให้เมืองและคนกรุงเทพมหานคร โดยไฮไลต์ปีนี้ นักปั่นร่วมกันแปรขบวนเป็นรูปธงชาติที่ยาวที่สุด เพื่อสะท้อนถึงความกลมเกลียวและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย


นักปั่นจักรยานจาก 14 จุดทั่วกรุงเทพมหานครกว่า 10,000 คน ร่วมปั่นจักรยานแปรเป็นริ้วขบวนรูปธงชาติไทยจากลานพระราชวังดุสิต ผ่านถนนราชดำเนิน ถนนศรีอยุธยา ถนนพระราม 4 เข้าสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร ผ่านกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2012

แม้ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร จะส่งเสริมให้คนกรุงใช้จักรยาน โดยเปิดเลนจักรยานบนถนนสายต่างๆ แต่ในมุมมองของนักปั่นจักรยานหลายคน เห็นตรงกันว่า หากเทียบกับต่างประเทศ ในเมืองไทยยังไม่ประสบผลสำเร็จ และเป็นเรื่องเสี่ยงอันตราย เนื่องจากเลนจักรยานหลายเส้นทาง เส้นและสัญลักษณ์จักรยานไม่ชัดเจน ที่สำคัญ ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ ละเมิดสิทธิในช่องเลนจักรยานอยู่บ่อยครั้ง

ข้อมูลสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ปัจจุบันแนวโน้มคนกรุงเทพ ยังคงนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เฉลี่ยแต่ละปีกรุงเทพมหานคร มีรถขอจดทะเบียนมากถึง 240,000 คัน แต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีรถจดทะเบียนสะสมมากถึง 7,000,000 คัน ขณะที่ถนนในกรุงเทพมหานครมีความยาว 8,000 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่รองรับรถยนต์ได้เพียง 1,600,000 คัน จึงมีส่วนต่างกันถึง 4.4 เท่า กรุงเทพมหานคร จึงมีโครงการที่จะขยายระบบขนส่งมวลชนเพิ่มเติม


กลับขึ้นด้านบน