วิเคราะห์เส้นทางระบายน้ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วิเคราะห์เส้นทางระบายน้ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วิเคราะห์เส้นทางระบายน้ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รูปข่าว : วิเคราะห์เส้นทางระบายน้ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 วิเคราะห์เส้นทางระบายน้ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่บริเวณเทือกเขาใหญ่ และ จ.สระแก้ว คือสาเหตุที่ทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาว อ.กบินทร์บุรี


ขณะที่ นายสุชิน ชลอสีทอง ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดยอมรับว่า การระบายน้ำเป็นไปตามระบบ เพราะปริมาณน้ำมีจำนวนมากใกล้เคียงกับปี 2553 และยังคงเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเขตเทศบาลเมืองปราจีน น้ำอาจล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า

แม้ตลอด 3 วันที่ ผ่านมา จ.ปราจีนบุรี จะไม่มีฝนมาเติม แต่ระดับน้ำที่ อ.กบินทร์บุรีกลับไม่ลดลง เนื่องจากยังมีฝนตกบริเวณเทือกเขาใหญ่ ทำให้แม่น้ำปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี ต้องรับน้ำจากที่ไหลมารวมกัน ถึง 3 สาย คือ แม่น้ำแควหนุมาน น้ำที่ล้นตลิ่งจากคลองพระสทึงและคลองพระปรง จ.สระแก้ว

ส่งผลให้แม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่ง 1 เมตร น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ฝั่งแม่น้ำในเขตตลาดเก่ากบินทร์บุรี และริมตลิ่งแม่น้ำปราจีนบุรีอย่างหนัก และยังมีแนวโน้มเข้าท่วมอีกหลายอำเภอ

ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี ยืนยันว่า การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปตามระบบ ส่วนสาเหตุที่ระบายน้ำล่าช้า เพราะมีทางระบายน้ำ เส้นทางเดียวคือ แม่น้ำปราจีนบุรี ขณะเดียวกันยังมีฝนตกหนักที่ จ.สระแก้ว จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการชลประทานยอมรับว่า ปริมาณน้ำปีนี้ (2555) มีจำนวนมากใกล้เคียงกับปี 2553 อาจจะทำให้เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำได้ ถ้าฝนยังตกหนักต่อเนื่องในภาคตะวันอกเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเตรียมรับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถือว่าในขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤต ชลประทานแจ้งว่า ในช่วงของวันที่ 25 ก.ย.ที่กรมอุตินิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออก เป็นช่วงที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะส่งผลให้น้ำใน จ.สระแก้วไหลเข้ามาเติมในแม่น้ำปราจีนบุรี


กลับขึ้นด้านบน