ตรวจสอบวิธีจัดจ้างวิธีพิเศษโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม จ.หนองบัวลำภู

ตรวจสอบวิธีจัดจ้างวิธีพิเศษโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม จ.หนองบัวลำภู

ตรวจสอบวิธีจัดจ้างวิธีพิเศษโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม จ.หนองบัวลำภู

รูปข่าว : ตรวจสอบวิธีจัดจ้างวิธีพิเศษโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม จ.หนองบัวลำภู

ตรวจสอบวิธีจัดจ้างวิธีพิเศษโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม จ.หนองบัวลำภู การนำวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษมาใช้ในโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริต ทำให้ จ.บัวลำภู นำวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยการประกวดราคามาใช้แทนวิธีพิเศษ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการทุจริต และลดงบประมาณของภาครัฐ


ผู้รับเหมาเร่งซ่อมแซมถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างบ้านคึมชาติ ต.โพธิ์ชัย และบ้านหนองปลาขาว ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง 1,500 เมตร งบประมาณกว่า 530,000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

โดยมีนายช่างโยธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างหลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท.สุ่มตรวจการดำเนินโครงการในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเดือนที่แล้ว พบความผิดปกติเกือบทุกโครงการ โดยเฉพาะการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ทำตามสัญญาจ้าง

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบว่าการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวมีขนาดความกว้าง 9 ม. ตามแบบสัญญาจ้างผู้รับเหมาจะต้องลงหินคลุกหนา 17 ซม.ก่อนปูผิวแอสฟัลท์ ซึ่งจากการตรวจสอบของคณะกรรมการควบคุมงานเบื้องต้น พบว่า การก่อสร้างเป็นไปตามประมาณการวัสดุ

จ.หนองบัวลำภู ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเกือบ 80 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวม 20 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ทุกโครงการใช้วิธีประกวดราคา แทนการใช้วิธีพิเศษ

ซึ่งนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ระบุว่า วิธีนี้นอกจากจะช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังประหยัดงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 3 ล้านบาท จังหวัดหนองบัวลำภู ถือเป็นจังหวัดแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ขณะนี้โครงการซ่อมแซมถนนทั้ง 20 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้


กลับขึ้นด้านบน