"ยุทธศักดิ์" ยันปรับแก้ถ้อยคำ "ศปก.กปต." เพื่อความชัดเจนในอำนาจ-หน้าที่

"ยุทธศักดิ์" ยันปรับแก้ถ้อยคำ "ศปก.กปต." เพื่อความชัดเจนในอำนาจ-หน้าที่

"ยุทธศักดิ์" ยันปรับแก้ถ้อยคำ "ศปก.กปต." เพื่อความชัดเจนในอำนาจ-หน้าที่

รูปข่าว : "ยุทธศักดิ์" ยันปรับแก้ถ้อยคำ "ศปก.กปต." เพื่อความชัดเจนในอำนาจ-หน้าที่

จนถึงขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ลงนามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศปก.กปต. โดย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ยอมรับต้องแก้ไขรายละเอียดของถ้อยคำเพื่อความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ และ ระหว่างนี้จำเป็นต้องกระชับแผนปฏิบัติการให้รัดกุมขึ้น

ระหว่างรอโครงสร้างฝ่ายบริหารจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกฯ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กองทัพควบคุมดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างรัดกุม ส่วนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือ ศปก.กปต. ต้องใช้เวลาปรับแก้ถ้อยคำเพื่อความชัดเจน

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ได้สั่งการฝ่ายปฏิบัติในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มงวด ทั้งด้านยุทธการและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการตั้งด่านสกัดเพิ่มเติมแล้ว

สำหรับร่างระเบียบจัดตั้ง ศปก.กปต. แม้โครงสร้างฝ่ายบริหารจะเหมือนกัน โดยเฉพาะตำแหน่ง ผอ. และ รองผอ.ศูนย์ แต่การเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมที่เสนอ คือ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศปก.จชต. มีข้อสังเกตว่า จะได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายปฏิบัติที่จะไม่ซ้ำซ้อนกับ ศอ.บต.และ กอ.รมน.โดยอำนาจหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารนโยบายเท่านั้น รวมถึงการปรับแก้ฝ่ายเลขาธิการ ถือ เป็นรักษาเอกภาพโดยให้ตำแหน่งนี้กับเลขาธิการ สมช.


กลับขึ้นด้านบน