"ป.ป.ท."ตรวจสอบทุจริตโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม จ.บึงกาฬ

"ป.ป.ท."ตรวจสอบทุจริตโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม จ.บึงกาฬ

"ป.ป.ท."ตรวจสอบทุจริตโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม จ.บึงกาฬ

รูปข่าว : "ป.ป.ท."ตรวจสอบทุจริตโครงการฟื้นฟูน้ำท่วม จ.บึงกาฬ

หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.สุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบข้อพิรุธในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน จนนำไปสู่ความเสียหายเร็วกว่าปกติ

 
สภาพถนนเชื่อมระหว่างบ้านโนนเสถียร หมู่ 7 กับบ้านโนนชัยศรี หมู่ 4 ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรและถนนเชื่อมระหว่างบ้านชัยพร หมู่ 12 ถึงบ้านโนนชัยศรี หมู่ 4 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ที่ได้รับการซ่อมแซมเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ตั้งประเด็นการชำรุดที่เร็วกว่าปกติว่าอาจมีการซ่อมแซมไม่ได้มาตรฐาน

ทั้ง 2 โครงการได้รับการซ่อมแซมด้วยงบประมาณโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ รวม 3,785,000 บาท และเป็น 2 ใน 5 โครงการของ จ.บึงกาฬ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ลงพื้นที่สุ่มตรวจและพบความผิดปกติ
 
ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่าช่วงเดือน ก.ค.มีการนำเครื่องจักรเข้ามาไถปรับสภาพถนนจริง แต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆและไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบรายละเอียดโครงการ

เอกสารการตรวจรับงานตามขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบระดับ อำเภอ มีนายช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา เป็นผู้ควบคุมงาน เป็นสิ่งที่นายอำเภอปากคาด ใช้ยืนยันว่าการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส ส่วนถนนที่ยังมีความชำรุดเสียหาย เป็นผลมาจากฝนตกชุกยากที่จะควบคุม แต่ขณะนี้ได้ให้ผู้รับเหมาซ่อมแซมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ

ความผิดปกติที่ตรวจพบจากการลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูล ถึง 2 ครั้ง ทำให้ทาง ป.ป.ท.เตรียมเสนอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อชี้มูลความผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้


กลับขึ้นด้านบน