เลียงผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้สูญพันธุ์

เลียงผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้สูญพันธุ์

เลียงผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้สูญพันธุ์

รูปข่าว : เลียงผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้สูญพันธุ์

เลียงผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้สูญพันธุ์ เลียงผาเซาธ์เทิร์น เซโรว์ สัตว์ประจำถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเคยมีมากในป่าของกัมพูชากลับลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และอาจสูญพันธุ์หากยังไม่เร่งอนุรักษ์

เลียงผา หรือเซาธ์เทิร์น เซโรว์ ซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเคยมีมากในป่าในแถบพื้นที่ภูเขาของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และกัมพูชา แต่ปัจจุบันพวกมันลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถูกคนรุกที่อยู่อาศัย และถูกล่าไปเป็นจำนวนมาก สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์หรือไอยูซีเอ็นต้องขึ้นบัญชีเลียงผาเซาธ์เทิร์น เซโลว์ เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ หากยังไม่หาทางอนุรักษ์ โดยศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าพนม ตาเมา มีเลียงผาเซาธ์เทิร์น เซโรว์อยู่ในความดูแลทั้งหมด 10 ตัว นับเป็นที่ที่มีประชากรเลียงผาพันธุ์นี้เหลืออยู่มากที่สุดในโลก

ทั้งนี้ ปัญหาการล่าเลียงผาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนเลียงผาเซาธ์เทิร์น เซโรว์ ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีหลักฐานว่า มีการชำแหละชิ้นส่วนของเลียงผาที่ถูกล่าไปขายตามตลาดลักลอบค้าสัตว์ป่าในจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชา


กลับขึ้นด้านบน