พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง "รูล ออฟ ลอว์"

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง "รูล ออฟ ลอว์"

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง "รูล ออฟ ลอว์"

รูปข่าว : พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง "รูล ออฟ ลอว์"

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง ประชุมหลักนิติธรรม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องหลักการปกครองภายใต้กฏหมายหรือ "รูล ออฟ ลอว์"

ในการขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ณ มหานครนิวยอร์คของสหรัฐ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาระบุว่า สำหรับประเทศไทย "รูล ออฟ ลอว์" เป็นรากฐานอันจะขาดเสียไม่ได้ เพื่อให้โลกนี้ยิ่งมีความสงบสุขร่มเย็น มั่งคั่งและเป็นธรรม

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงกล่าวต่อว่า สังคมไทยยึดถือหลักนิติธรรมนี้เป็นกรอบทั้งกิจการภายในและกิจการระหว่างประเทศ โดยไทยจัดทำรัฐธรรมนูญให้มีการคุ้มครองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตลอดทั้งความเสมอภาค ดังนั้นประชาชนจึงมีสิทธิภายใต้กฏหมายที่จะได้รับการคุ้มครองโดยเสมอหน้าไม่ว่าจะมีชาติกำเนิด เพศ หรือนับถือศาสนาใด นิติธรรมคือหลักการปกครองบ้านเมืองภายใต้กฏหมาย ซึ่งเริ่มต้นในอังกฤษเมื่อเหล่าขุนนางบังคับกษัตริย์ "จอห์น" ให้ลงพระปรมาภิไท รับประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎร


กลับขึ้นด้านบน