"เชียงราย" จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 1 ปีแผ่นดินไหว

"เชียงราย" จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 1 ปีแผ่นดินไหว

"เชียงราย" จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 1 ปีแผ่นดินไหว

รูปข่าว : "เชียงราย" จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 1 ปีแผ่นดินไหว

จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดกิจกรรมวันรำลึกแผ่นดินไหวครบรอบ 1 ปี ในวันนี้ (5 พ.ค.2558) เพื่อให้ความรู้และให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

วันนี้ (5 พ.ค.2558) เป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการเกิดเหตุการณ์แผ่นดิไหวครั้งใหญ่ที่ จ.เชียงราย ทำให้หลายภาคส่วนในพื้นที่เตรียมที่จะมีการจัดงานเพื่อรึกลึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวภายใช้ชื่องานรำลึกเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เริ่มจากขบวนรณรงค์จากหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สรวย เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณสถานที่จัดงานที่โรงเรียนสันกลางราษฎร์พัฒนา และวัดแม่สรวยหลวง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จากนั้นเป็นพิธีเปิดงานซึ่งจะมีการแถลงผลงานการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ และการฉายภาพวีดีทัศน์ รำลึก 1 ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งจะเป็นการประมวลภาพความเสียหาย การช่วยเหลือพื้นฟูในช่วง 1 ปีทีผ่านมา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนในอนาคต

ในช่วงสายและช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาในหัวข้อบทเรียนการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาเป็นบทเรียนและประยุกต์ใช้ในอนาคต และในช่วงเย็นจะมีพิธีทอดผ้าป่า เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปปรับปรุงซ่อมแซมวัดที่ยังไม่ได้บูรณะจากความเสียหายอีกเป็นจำนวนมาก ปิดท้ายในช่วงค่ำจะมีพิธีจุดเทียนเพื่อรำลึกเหตุการณ์ 1 ปีแผ่นดินไหว พร้อมส่งใจไปเนปาล


กลับขึ้นด้านบน