ผลงาน “ชุดยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม” กันน้ำ-กันกระแทก ฝีมือ มจธ. ออกแบบ

ผลงาน “ชุดยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม” กันน้ำ-กันกระแทก ฝีมือ มจธ. ออกแบบ

ผลงาน “ชุดยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม” กันน้ำ-กันกระแทก ฝีมือ มจธ. ออกแบบ

รูปข่าว : ผลงาน “ชุดยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม” กันน้ำ-กันกระแทก ฝีมือ มจธ. ออกแบบ

ผลงาน “ชุดยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม” กันน้ำ-กันกระแทก ฝีมือ มจธ. ออกแบบ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ออกแบบ “ชุดยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ทำถุงยังชีพที่จะปกป้องอาหารที่อยู่ข้างใน โดยแบ่งเป็นช่องเพื่อรองรับอาหารและกันกระแทกกรณีกระเป๋าถูกโยนจากที่สูง

นางสาวรัชนิกานต์ เผ่าวิจารณ์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ออกแบบ “ชุดยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ภายใต้แนวคิดของการทำศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นการสื่อสารต่อสาธารณะชน เพื่อการเป็นนักออกแบบที่มีคุณสมบัติในการสร้างสรรค์ (creativity) สูง การฝึกคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) ซึ่งต้องมีเหตุผล แรงบันดาลใจ และที่สำคัญนิทรรศการครั้งนี้เป็นการสะท้อนไอเดียของนักศึกษาให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดได้


 

รัชนิกานต์ บอกว่า “ชุดยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม (Survival food kit for Flood Relief)” ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่มีแนวคิดตอบโจทย์เกี่ยวกับปัญหาถุงยังชีพเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งโครงสร้างของชุดยังชีพดังกล่าวถูกออกแบบจากกระดาษรีไซเคิลขึ้นรูป ทำจากวัสดุกันน้ำ100% และสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 28.87 กิโลกรัม อีกทั้งแบ่งเป็นช่องเพื่อรองรับอาหารและกันกระแทกกรณีกระเป๋าถูกโยนจากที่สูง


 

“จากการค้นคว้าหาข้อมูล พบว่าน้ำท่วมเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย และสิ่งที่ตามมาคือปัญหาถุงยังชีพที่ใส่อาหารมักเกิดความเสียหายจากการกระแทกระหว่างการขนส่ง เพราะอาหารที่บริจาคให้กับผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารกระป๋อง เมื่อกระป๋องบุบจะไม่ปลอดภัยในการบริโภค จึงเกิดแนวคิดในการทำถุงยังชีพที่จะปกป้องอาหารที่อยู่ข้างใน สามารถเก็บอาหารไว้ได้หลายวัน ขณะเดียวกันการขนส่งสะดวกสามารถลากในน้ำได้ และเป็นมิตรต่อผู้บริโภค” รัชนิกานต์ กล่าว


กลับขึ้นด้านบน