ป.ป.ท.สอบพิรุธโครงการอ่างเก็บน้ำ จ.หนองคาย ไม่ตรงความต้องการชาวบ้าน

ป.ป.ท.สอบพิรุธโครงการอ่างเก็บน้ำ จ.หนองคาย ไม่ตรงความต้องการชาวบ้าน

ป.ป.ท.สอบพิรุธโครงการอ่างเก็บน้ำ จ.หนองคาย ไม่ตรงความต้องการชาวบ้าน

รูปข่าว : ป.ป.ท.สอบพิรุธโครงการอ่างเก็บน้ำ จ.หนองคาย ไม่ตรงความต้องการชาวบ้าน

ป.ป.ท.สอบพิรุธโครงการอ่างเก็บน้ำ จ.หนองคาย ไม่ตรงความต้องการชาวบ้าน จ.หนองคาย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.สุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งพบข้อความผิดปกติในการดำเนินงานขุดลอกหนองน้ำสาธารณะที่ไม่มีแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน และ ไม่ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน

    

คันดินที่ถูกกั้นขึ้นเป็นอ่างเก็บน้ำรวมพื้นที่กว่า 24 ไร่ แทนการขุดลึกลงจากพื้นดิน เฉลี่ย 1.50 เมตร คือ ความผิดปกติที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. พบในโครงการขุดลอกหนองปิง หมู่ 7 บ้านร่องเม็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ด้วยงบประมาณโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย 1,999,000 บาท

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการขุดลอกหนองปิงพื้นที่หมู่ 7 บ้านร่องเม็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่พบว่า ไม่มีการขุดจริงแต่ทำคันดิน กั้นเป็นอ่างเก็บน้ำ เป็นจุดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ระบุว่า การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน และ มีความผิดปกติ ในการใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 1,999,000 บาท

   

สอดคล้องกับคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ยืนยันว่า แบบที่ดำเนินการไม่ตรงกับความต้องการตามมติประชาคมและได้พยายามทักท้วงแต่ไม่เป็นผล

ไม่ต่างกับโครงการขุดลอกห้วยหนองวังสวนแตง บ้านเบิดใหญ่ ตำบลวัดธาตุ ที่ใช้งบประมาณเท่ากันและพบความผิดปกติในลักษณะเดียวกัน ทั้ง 2 กรณี ปปท.พบว่า ไม่มีแบบการดำเนินการก่อสร้างที่ชัดเจน ซึ่งผิดระเบียบการดำเนินการตามโครงการ

จังหวัดหนองคาย ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ท.สุ่มตรวจใน 4 โครงการ ซึ่งความผิดปกติทั้งหมด คือ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามประมาณการวัสดุ ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงาน และ ตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างรวมถึงการนำวัสดุที่ไม่เป็นไปตามแบบและมาตรฐานมาใช้ในการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อชี้มูลความผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่คาดว่า จะได้ข้อสรุปในเดือน ก.ย.นี้


กลับขึ้นด้านบน