เจ้าหน้าที่เข้ารื้อโพงพางบริเวณร่องน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่เข้ารื้อโพงพางบริเวณร่องน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่เข้ารื้อโพงพางบริเวณร่องน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รูปข่าว : เจ้าหน้าที่เข้ารื้อโพงพางบริเวณร่องน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่เข้ารื้อโพงพางบริเวณร่องน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ประมงปฏิบัติการรื้อถอนโพงพางเครื่องมือประมงที่ขวางทางน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทะเลให้กลับมาอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่ประมง พร้อมตำรวจน้ำปากพนัง และอาสาสมัครอนุรักษ์ประมงเกือบ 200 คน เข้าปฏิบัติการรื้อถอนโพงพางเครื่องมือประมงที่ขวางร่องน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 400 ปาก โดยใช้เรือเร็ว 8 ลำ และเรือใหญ่ 1 ลำในการปฏิบัติการ

โพงพางดังกล่าวนอกจากจะขวางกั้นทางน้ำ และทำลายพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว ยังทำให้เรือขนาดใหญ่ และเรือคลังน้ำมันไม่สามารถเข้าฝั่งได้ จนเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาวชุมชนปากพนัง และชุมชนใกล้เคียง

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่า เพื่อเป็นการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรมประมงจึงเข้าปฏิบัติการรื้อถอนโพงพาง เนื่องจากเป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์ ขณะเดียวกัน จังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศให้แหล่งน้ำทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องมือประมงผิดกฎหมายด้วย


กลับขึ้นด้านบน