กรมการขนส่งทางบก เริ่มใช้ทะเบียนแบบใหม่ ต.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก เริ่มใช้ทะเบียนแบบใหม่ ต.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก เริ่มใช้ทะเบียนแบบใหม่ ต.ค.นี้

รูปข่าว : กรมการขนส่งทางบก เริ่มใช้ทะเบียนแบบใหม่ ต.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก เริ่มใช้ทะเบียนแบบใหม่ ต.ค.นี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่ไม่เพียงพอกับจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้น กรมการขนส่งทางบก ได้ออกป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ ที่จะมีตัวเลขและอักษร 2 ตัว เช่น 1 กก 1 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่ไม่เพียงพอกับจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้น กรมการขนส่งทางบก ได้ออกป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ ที่จะมีตัวเลขและอักษร 2 ตัว เช่น 1 กก 1 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้

ป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบใหม่ที่กรมการขนส่งจะนำมาใช้ มีการนำตัวเลขมาไว้หน้าหมวดอักษรเดิม เช่น ของเดิม กก ของใหม่จะเริ่มจากหมวดอักษร 1 กก1 - 1 กก 9999 เรียงตามตัวอักษรไปถึงหมวด 1 กฮ 1 - 1 กฮ 9999 จากนั้นจะขึ้นหมวด 1 ขก 1 จนถึงหมวดสุดท้าย 9 ฮฮ 9999 ซึ่งใช้ได้ถึง 157 ปี รองรับรถยนต์ได้ 56 ล้านคัน คาดว่าจะเริ่มใช้วันที่ 13 -14 ตุลาคมนี้

ส่วนป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่จะลดจำนวนตัวอักษรแถวบนสุด เปลี่ยนเป็นตัวเลขนำหน้าแทน เพิ่มหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก ป้ายทะเบียนทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มลายเส้นคู่เป็นรูปคลื่นภาพสามมิติ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงป้าย ส่วนประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนแบบเก่าเป็นแบบใหม่ก็สามารถทำได้ โดยเสียค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 775 บาท และได้เพิ่มการประกันป้ายจาก 1 ปี เป็น 5 ปี

ขณะที่การขาดแคลนป้ายทะเบียนแดง กรมการขนส่งทางบกได้ทำหนังสือไปถึงบริษัทจำหน่ายรถยนต์ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือให้หมุนเวียนป้ายแดงอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตามจากจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากโครงการรถคันแรกและความต้องการมีรถ เพื่อความสะดวกสบาย กำลังเป็นเรื่องน่าวิตกว่าจะสร้างปัญหาจราจรเกิดขึ้นตามมา


กลับขึ้นด้านบน