การประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เริ่มขึ้นแล้ว

การประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เริ่มขึ้นแล้ว

การประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เริ่มขึ้นแล้ว

รูปข่าว : การประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เริ่มขึ้นแล้ว

การประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เริ่มขึ้นแล้ว การประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเปิดฉากขึ้นแล้ว โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมหรือการปกครองประเทศภายใต้กฏหมาย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงกล่าวว่า "รูล ออฟ ลอว์"หรือหลักนิติธรรม เป็นรากฐานอันจะขาดเสียไม่ได้เพื่อให้โลกนี้ยิ่งมีความสงบสุข มั่งคั่ง และเป็นธรรม

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ระบุว่า สังคมไทยรับเอาหลักการ"รูล ออฟ ลอว์"หรือหลักนิติธรรม ซึ่งหมายถึงการปกครองประเทศภายใต้กฏหมายมาใช้เป็นกรอบการทำงานทั้งในด้านกิจการภายในและในด้านกิจการระหว่างประเทศ ทั้งนี้ พระองค์เจ้าพัชรกิติยายังทรงกล่าวถึงเหตุผลที่ประเทศไทยรับเอาหลักการนี้มาใช้ก็เพราะเห็นว่า หลักนิติธรรมถือเป็นรากฐานอันจะขาดเสียมิได้เพื่อให้โลกนี้ยิ่งมีความสงบสุขร่มเย็น เจริญรุ่งเรืองและเป็นธรรม

ต่อมาได้มีการเปิดประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยนายบันคีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องให้นานาชาติกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อยุติสงครามในซีเรีย

ก่อนหน้านี้นายบันได้กล่าวต่อผู้นำจากประเทศต่างๆ ด้วยว่า ความขัดแย้งในซีเรียมีความร้ายแรงและกำลังลุกลามไปคุกคามต่อความสงบสุขและความมั่นคงระหว่างประเทศ ทั้งนี้นายบันได้เรียกร้องให้นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งมีผู้กล่าวว่าเกิดความแตกแยกกันอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็น หันมาสนใจและร่วมมือกันหยุดยั้งการนองเลือดในซีเรีย

ด้านประธานาธิบดีบารัค โอบาม่าของสหรัฐเรียกร้องให้เหล่าผู้นำจากนานาชาติแสดงพลังต่อต้านความรุนแรงและความคิดสุดโต่ง


กลับขึ้นด้านบน