"ในหลวง" เสด็จฯ พระราชพิธีวันฉัตรมงคล - พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จเนื่องแน่น

"ในหลวง" เสด็จฯ พระราชพิธีวันฉัตรมงคล - พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จเนื่องแน่น

"ในหลวง" เสด็จฯ พระราชพิธีวันฉัตรมงคล - พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จเนื่องแน่น

รูปข่าว : "ในหลวง" เสด็จฯ พระราชพิธีวันฉัตรมงคล - พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จเนื่องแน่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล โดยมีพสกนิกรจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชถึงพระบรมมหาราชวัง

เวลา 10.27 น. วันนี้ (5 พ.ค.2558) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยมีพสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความตื้นตันใจ ที่ได้เห็นพระพลานามัยที่แข็งแรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ยังมีพสกนิกรต่างเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เคลื่อนผ่านตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ สะพานพระปิ่นเกล้า แยกพระแม่ธรณี ศาลฎีกา ถนนหน้าพระลาน จนถึงประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีพสกนิกรชาวไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เวลา 10.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษา ณ ทวีปยุโรปจนเสด็จนิวัติประเทศไทย

ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อน แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่ให้ดีขึ้น จนเป็นที่ประจักษ์ชัดของพสกนิกรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับในการพระราชพิธีฉัตรมงคล สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ปราสาทพระเทพบิดรเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรและบ้านเมืองให้ดำรงความเป็นชาติมาจนถึงปัจจุบัน และที่บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับเป็นผู้ออกรับพานพุ่มเครื่องราชสักการะจาก พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานจัดกิจกรรมการเดินเฉลิมพระเกียรติ วันฉัตรมงคลรำลึกประจำปีพุทธศักราช 2558 และคณะ


กลับขึ้นด้านบน