ก.เกษตรฯเร่งแก้ปัญหานมโคล้นตลาด

ก.เกษตรฯเร่งแก้ปัญหานมโคล้นตลาด

ก.เกษตรฯเร่งแก้ปัญหานมโคล้นตลาด

รูปข่าว : ก.เกษตรฯเร่งแก้ปัญหานมโคล้นตลาด

ก.เกษตรฯเร่งแก้ปัญหานมโคล้นตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากในช่วงปิดเทอมมักจะประสบปัญหานมล้นตลาด เพราะโครงการนมโรงเรียนจะพักโครงการ โดยเร่งส่งเสริมการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ และคาดว่าปีนี้จะมียอดจำหน่ายนม และผลิตภัณฑ์กว่า 6,000 ล้านบาท

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค เตรียมขยายการส่งออกสินค้านม และผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศเวียดนาม และจีนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหานมโคล้นตลาด นอกจากนี้ จะเพิ่มการบริโภคในประเทศผ่านโครงการนมโรงเรียน

นายชวลิต ชูขจร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การส่งเสริมการส่งออกและการบริโภคในประเทศ จะเป็นช่องทางสำคัญในการกระจายสินค้าในช่วงที่ผลผลิตในตลาดมากเกินความต้องการบริโภค และจะช่วยพยุงราคาน้ำนมดิบในประเทศได้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีตัวแทนจำหน่ายน้ำนมโคอยู่ในประเทศลาว กัมพูชา รองรับน้ำนมดิบของเกษตรกรได้วันละ 1,200ตัน จากน้ำนมดิบที่ผลิตได้ทั่วประเทศวันละ 2,800 ตัน และในปี 2555 อ.ส.ค. คาดว่ายอดจำหน่ายนม และผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงพาณิชย์ และนมโรงเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยยอดการส่งออกไปยังลาว และกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี พร้อมตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกเป็นปีละ 700-800 บาท ภายใน 5 ปี


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน