องค์กรวิชาชีพข่าว ห่วง"นักข่าว"ปฏิบัติภารกิจท่ามกลางความรุนแรง แนะหลักปฎิบัติ

องค์กรวิชาชีพข่าว ห่วง"นักข่าว"ปฏิบัติภารกิจท่ามกลางความรุนแรง แนะหลักปฎิบัติ

องค์กรวิชาชีพข่าว ห่วง"นักข่าว"ปฏิบัติภารกิจท่ามกลางความรุนแรง แนะหลักปฎิบัติ

รูปข่าว : องค์กรวิชาชีพข่าว ห่วง"นักข่าว"ปฏิบัติภารกิจท่ามกลางความรุนแรง แนะหลักปฎิบัติ

องค์กรวิชาชีพข่าว ห่วง สมาคมนักข่าวฯขอแสดงความห่วงใยผู้สื่อข่าวที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ท่ามกลางความรุนแรงพร้อมแนะหลักปฏิบัติในการรายงานข่าวอย่างปลอดภัย

 สืบเนื่องจากเหตุการณ์ชุลมุนระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อวันที่ 25 กันยายน ส่งผลให้มีผู้สื่อข่าวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนายเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า แม้ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ากลุ่มที่ทำร้ายผู้สื่อข่าวเป็นฝ่ายใดและกระทำการโดยมีเจตนาประทุษร้ายผู้สื่อข่าวเพื่อขัดขวางการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนหรือไม่แต่ทางสมาคมฯ ขอแสดงความห่วงใยมายังผู้สื่อข่าวที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ความรุนแรงเช่นนี้และขอให้ผู้สื่อข่าวที่ต้องปฏิบัติหน้าที่พึงระลึกและระมัดระวังในการรายงานข่าวเป็นสำคัญ 

 
 ที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวจึงได้จัดการอบรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการรายงานข่าวให้ปลอดภัยและนำมาสู่การได้รับข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยหลักปฏิบัติสำคัญในการรายงานข่าวในเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งของฝูงชน คือ 
 
1)คำนึงถึงอยู่เสมอว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมสะท้อนฝักฝ่ายผู้สื่อข่าวจึงต้องพึงหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะยั่วยุให้เกิดความรุนแรง 
 
2)พึงระมัดระวังการตกเป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของประชาชน 
 
3)ในแง่ของความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวเองจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องระมัดระวังไม่ทำให้เกิดการยั่วยุ เช่น ควรแต่งกายให้เหมาะสมสำรวมในการสื่อสาร ไม่แสดงความก้าวร้าว และแสดงท่าทีที่เป็นมิตร 
 
4)ควรแสดงตัวให้ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานนอกจากนี้ควรศึกษากลุ่มผู้ชุมนุมและสภาพพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยด้วย 
 
อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ชุมชุมสมาคมนักข่าวฯอยากเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเข้าใจการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวที่มุ่งนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงด้วย 
 


กลับขึ้นด้านบน