การซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม "นิคมฯสหรัตนนคร" พบยังต้องปรับปรุง

การซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม "นิคมฯสหรัตนนคร" พบยังต้องปรับปรุง

การซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม "นิคมฯสหรัตนนคร" พบยังต้องปรับปรุง

รูปข่าว : การซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม "นิคมฯสหรัตนนคร" พบยังต้องปรับปรุง

การซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม ปัญหาการสร้างเขื่อนกั้นน้ำนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยาที่ล่าช้ากว่าแห่งอื่น ทำให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องซ้อมแผนฉุกเฉินรับมืออุทกภัยเป็นแห่งแรก แต่ผลการซ้อม พบว่า นิคมแห่งนี้ยังต้องปรับปรุงทั้งการประสานงานและการสื่อสารกับโรงงานและหน่วยงานนอกพื้นที่

การซ้อมแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ที่ต้องอพยพแรงงานจากพื้นที่ และประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น

การซ้อมแผนครั้งนี้ได้รับประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชลประทานจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งระบุว่ายังมีข้อบกพร่องด้านการประสานงานและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกพื้นที่

ขณะที่คอมมานด์รูม หรือ ห้องสั่งการ ไม่มีอุปกรณ์จำเป็น เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน วิทยุสื่อสาร, ขาดการสื่อสารกับชุมชน, ไม่มีการกำหนดจุดรับสิ่งของช่วยเหลือและผู้ดูแลความปลอดภัยส่วนกลางและบริเวณโรงงาน นอกจากนี้ ยังขาดแผนประสานกับโรงงานขนย้ายเครื่องจักร การขนย้ายสารเคมีอันตรายจากโรงงาน และแผนการจราจรภายนอก

แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการบางส่วนพึงพอใจ คือ การเตรียมเครื่องสูบน้ำ 9 เครื่อง ระบายน้ำลงคลองพระครู บริเวณด้านหลังของพื้นที่ หลังเกิดปัญหาน้ำขังใน 4-5 โรงงาน จากฝนตกหนักเมื่อสองสัปดาห์ก่อน

ส่วนการสร้างเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราวรอบนิคมฯ ความสูง 6.5 เมตร และใช้ถุงทรายขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า แทรปแบ็ก วางสูงอีก 1 เมตร มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 35.66 คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 สัปดาห์


กลับขึ้นด้านบน