บ่ายนี้ นักวิชาการ-นักศึกษา "นิด้า-มธ." ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความโครงการรับจำนำข้าวขัด รธน.หรือไม่

บ่ายนี้ นักวิชาการ-นักศึกษา "นิด้า-มธ." ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความโครงการรับจำนำข้าวขัด รธน.หรือไม่

บ่ายนี้ นักวิชาการ-นักศึกษา "นิด้า-มธ." ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความโครงการรับจำนำข้าวขัด รธน.หรือไม่

รูปข่าว : บ่ายนี้ นักวิชาการ-นักศึกษา "นิด้า-มธ." ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความโครงการรับจำนำข้าวขัด รธน.หรือไม่

บ่ายนี้ นักวิชาการ-นักศึกษา คณะนักวิชาการและนักศึกษาจากนิด้า และม.ธรรมศาสตร์ กว่า 100 คน เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายวันนี้ (27 ก.ย.55) เพื่อให้ตีความว่าโครงการรับจำนำข้าวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังรวบรวมรายชื่อนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ หรือนิด้า กว่า 50 คน และนักศึกษา 42 คน รวมถึงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 27 คน รวมแล้ว 127 รายชื่อ

ในวันนี้ (27ก.ย.55) เวลา 14.00 น. คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ของนิด้า จะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ยับยั้งหรือยุติโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศ และอาจจะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 84 วงเล็บ 1 ซึ่งระบุว่า รัฐจะต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ

นอกจากนี้ยังอาจจะขัดมาตรา และ คณะนักวิชาการเสนอให้ใช้วิธีการรับจำนำแบบเดิม ที่ไม่ตั้งราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด และรัฐบาลควรกำหนดวงเงิน และผลผลิตในการรับจำนำ โดยไม่ให้รับจำนำข้าวเกิน 25 ตัน ต่อเกษตรกร 1 ราย หรือไม่เกินรายละ 350,000 บาท

ทั้งนี้ ผลของโครงการที่รับจำนำข้าวทุกเม็ดและตั้งราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 50 ทำให้ข้าวไปอยู่ในมือรัฐบาลทั้งหมด และชาวนาไม่ไถ่ถอนคืน นอกจากนี้รองศาสตราจารย์อดิศร์ ยังเปิดเผยว่า จะมีการหารือเครือข่ายเกษตรกรและภาคเอกชน ผลกระทบของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งขณะนี้มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้น มูลค่า 100,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน