ชมรมพระพุทธศาสนา ม.รังสิต แถลง "ตักบาตรแอปเปิ้ล" สร้างกุศโลบายให้นศ.เข้าถึงกิจกรรม

ชมรมพระพุทธศาสนา ม.รังสิต แถลง "ตักบาตรแอปเปิ้ล" สร้างกุศโลบายให้นศ.เข้าถึงกิจกรรม

ชมรมพระพุทธศาสนา ม.รังสิต แถลง "ตักบาตรแอปเปิ้ล" สร้างกุศโลบายให้นศ.เข้าถึงกิจกรรม

รูปข่าว : ชมรมพระพุทธศาสนา ม.รังสิต แถลง "ตักบาตรแอปเปิ้ล" สร้างกุศโลบายให้นศ.เข้าถึงกิจกรรม

ชมรมพระพุทธศาสนา ม.รังสิต แถลง จากกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ กรณี ชมรมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการทำบุญ "ตักบาตรแอปเปิ้ล" เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ที่ได้มีการเชิญชวนนักศึกษาด้วยข้อความที่ระบุว่า “เกรด A ได้ไม่ยาก ครั้งสุดท้ายก่อนสอบ ตักบาตรแอปเปิ้ล พร้อมให้ชีวิตเป็นทาน ปล่อยปลา ณ วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี” ทำให้มีคนจำนวนมากส่งต่อ หรือแชร์เหตุการณ์ดังกล่าวในสังคมออนไลน์จำนวนมาก ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน

และเมื่อคืนที่ผ่านมา (26ก.ย.55) ชมรมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ในเฟสบุ๊คที่ชื่อว่า "ชมรมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยรังสิต" โดยระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการสื่อสาร จากข้อความที่ปรากฏในโปสเตอร์ พร้อมทั้งชี้แจงว่า หลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมนี้ แต่ทั้งนี้ ต้องการให้นักศึกษาเข้าถึงศาสนามากยิ่งขึ้น การออกแบบโปสเตอร์ และข้อความจึงเป็นความตั้งใจให้เกิด กุศโลบาย อย่างไรก็ตามต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

แถลงการณ์ชี้แจงกรณีตักบาตรแอปเปิ้ลและปล่อยปลา

ตามที่เป็นกระแสข่าวในโลกสังคมออนไลน์ขณะนี้ กับกรณี กิจกรรมการตักบาตรแอปเปิ้ลและปล่อยปลา ของชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ และตัวแทนที่รับผิดชอบ ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ในการสื่อสารที่ผิดพลาด อาจด้วยข้อความที่สื่อได้หลายความหมาย ทำให้เป็นประเด็นและก่อให้เกิดความไม่เข้าใจของหลายฝ่าย

แต่ต้องขออนุญาตชี้แจงว่า เดิมทีนั้น กิจกรรมตักบาตรและปล่อยปลาของชมรมพุทธศาสตร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสทำบุญเป็นการสร้างความดีแบบง่าย ๆ  โดยทางชมรมจะเป็นฝ่ายเตรียมงานทุกอย่างให้

ทั้งการนิมนต์พระสงฆ์ การเตรียมสถานที่ และอาหารใส่บาตร ซึ่งไม่เพียงมีแค่มหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น  ชมรมพุทธฯที่อื่น ๆ อาทิ จุฬา , ธรรมศาสตร์ , ลาดกระบัง , มศว. , ม.บูรพา , มช. , มอ. , มข. ก็มีกิจกรรมเหล่านี้ด้วยเช่นกัน  แต่ต่อมา ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดงาน ในด้านของการประชาสัมพันธ์

การออกแบบโปสเตอร์ ใบปลิวต่างๆ เพื่อเชิญชวน และเพื่อทำให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นจึงเป็นที่มาของ คอนเซ็ปท์ หรือ กุศโลบาย โดยเน้นที่นิสิตนักศึกษาในเรื่องของการตักบาตรและปล่อยปลา สั่งสมบุญก่อนสอบ เพื่อที่ว่าผลบุญที่ได้กระทำนั้น จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นที่พึ่งให้มีสติ รอบคอบ ในการดำเนินชีวิต แม้แต่การเรียนหรือสอบ ความพยายามด้วยการท่องและอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ หากต้องใช้บุญมาเป็นตัวประคับประคองจิตใจในการทำสิ่งเหล่านี้ด้วย

ดังนั้น หนึ่งสัปดาห์ก่อนจะสอบทุกครั้ง  ทั้งกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ทางชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  จะมีกิจกรรมบุญพิเศษ คือการ ตักบาตรแอปเปิ้ล ในที่นี้ คือจะเหมือนกับการตักบาตรทั่วๆไปตามปกติ แต่จะมีการเพิ่มแอปเปิ้ล ลงในรายการของอาหารใส่บาตรด้วย

โดยพยายามจะสื่อสารว่า เมื่อตักบาตรแอปเปิ้ลแล้ว ผลบุญนี้จะทำให้ได้ผลการเรียนที่ดี นั่นคือการ Get A ซึ่งมาจากคำว่า Apple เป็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาทุกคนปรารถนาตั้งใจไว้ ส่วนกิจกรรมปล่อยปลานั้น ที่ชมรมพุทธฯ ม.รังสิต จะจัด1เดือน ต่อ1ครั้ง

โดยจะมีขึ้นวันเดียวกับการตักบาตร  แต่จะเป็นตอนเย็น ตามวัดต่างๆรอบๆมหาวิทยาลัยซึ่งก็ประจวบเหมาะพอดีกับ การตักบาตรแอปเปิ้ล ที่มีตัว A ซึ่งสื่อถึง เกรดเอ หรือ get A

การปล่อยปลาจึงกลายเป็น การปล่อย fish หรือ การปราศจาก F นั่นเอง พอนำความหมายและนัยยะของ กิจกรรมตักบาตรแอปเปิ้ลและปล่อยปลา มาประติดประต่อรวมกัน  ก็ทำนองว่า  เมื่อตักบาตรแล้ว.. บุญจะส่งผลให้ได้เกรดA คือ ได้ผลการเรียนที่ดี  และเมื่อปล่อยปลาแล้ว.. บุญจะส่งผลให้ปราศจากซึ่งการติดF นั่นเอง

ทั้งหมดทั้งมวล ที่ได้ชี้แจงไปนี้ ก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามกันของทุก ๆ ท่านว่า สิ่งที่ชมรมพุทธศาสตร์ได้ดำเนินการ และยึดถือปฏิบัติอยู่ เพียงเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง ตลอดจนเพื่อนนิสิตนักศึกษา ครูบาอาจารย์ และบุคลากร ให้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญ สร้างความดี เปรียบเสมือนวัดในมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีการแอบแฝง หรือ การได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ประการใด ปัจจัยทั้งหมดที่ได้มาจากกิจกรรมทุกกิจกรรม  เป็นไปต่อการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา จึงขออภัยและชี้แจงมา ณ โอกาสนี้


กลับขึ้นด้านบน