เสนอถอดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ออกจากการเจรจาการค้า

เสนอถอดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ออกจากการเจรจาการค้า

เสนอถอดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ออกจากการเจรจาการค้า

รูปข่าว : เสนอถอดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ออกจากการเจรจาการค้า

เสนอถอดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ออกจากการเจรจาการค้า  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ เเถลงมติข้อเสนอเเนะเกี่ยวกับนโยบายแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเยาวชนไทย เพื่อส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ โดยต้องการให้คำนึงถึงมิติทางสังคมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์โดยง่ายของเยาวชนไทย

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ เเถลงมติข้อเสนอเเนะเกี่ยวกับนโยบายแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเยาวชนไทย ถึงคณะรัฐมนตรี ซึ่งข้อเสนอสำคัญได้เเก่ การเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฏหมาย การพัฒนากฏหมายใหม่ต่อยอดเเละปิดช่องว่าง เเละข้อเสนอให้ถอดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ออกจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม ประธานคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขเเละคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่า ข้อมูลทางวิชาการที่เเสดงให้เห็นว่า การบริโภคเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ ก่อผลกระทบทางลบต่อระบบเศรษฐกิจในมูลค่าสูงกว่าผลประโยชน์ที่สังคมได้ในรูปแบบภาษีหรือการจ้างงานเเม้เเต่องค์กรทางเศรษฐกิจอย่างธนาคารโลกได้เเนะนำให้ประเทศต่างๆใช้มาตรการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นเเนวทางการพัฒนาทั้งระบบเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมเเละไม่เเนะนำให้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน การผลิต การทำการตลาดของเครื่องดื่มเอลกอฮอล์

นายสุปรีดิ์ กล่าวอีกว่า เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ เเละสังคมเเห่งชาติ จึงเสนอต่อรัฐบาลต้องเจรจาการค้าระหว่างประเทศอย่างฉลาดเเละรอบคอบ ไม่นำไปสู่การลดภาษีเเอลกอฮอล์ หรือมีผลต่อการเข้าถึงเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นหรือนำไปสู่การเปลี่ยนเเปลงนโยบายสาธารณะของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลเสียด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่


กลับขึ้นด้านบน