"รพ.รามาฯ"เสนอควบคุมมาตรฐานเครื่องเล่นเด็ก เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตะกั่ว

"รพ.รามาฯ"เสนอควบคุมมาตรฐานเครื่องเล่นเด็ก เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตะกั่ว

"รพ.รามาฯ"เสนอควบคุมมาตรฐานเครื่องเล่นเด็ก เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตะกั่ว

รูปข่าว : "รพ.รามาฯ"เสนอควบคุมมาตรฐานเครื่องเล่นเด็ก เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตะกั่ว

กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งออกมาตรฐานควบคุมเครื่องเล่นสนาม ที่ต้องผ่านมาตรฐาน มอก. รวมถึงเสนอให้ สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่อุตสาหกรรม ตรวจเลือด คัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง ในวัย 1 ขวบ และ 5 ขวบเป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตะกั่ว

มีข้อน่าเป็นในวงเสวนาเรื่อง"สารพิษในสิ่งแวดล้อมและการคุกคามพัฒนาการของเด็ก"ว่าเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาสารพิษโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว ปรอท จากโรงงานอุตสาหกรรมปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจำนวนมากทั้งนี้เป็นเพราะแนวทางควบคุมที่ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะเด็กจะได้รับผลกระทบโดยตรง หากมีโลหะหนักสะสมปริมาณมากจะทำให้ไอคิวต่ำ ระบบประสาทผิดปกติ เกิดภาวะสมาธิสั้น จากแหล่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ผ่านการหายใจ ทางเดินอาหาร  รวมถึงของเล่น เครื่องเล่นในโรงเรียน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ขณะนี้เครื่องเล่นสนาม ไม่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ทำให้ยังพบสารตะกั่วในสีน้ำมันที่ใช้ทาปริมาณมาก เช่นเดียวกับการพบสารตะกั่วในสีทาเครื่องเล่น ของโรงเรียนวัดปทุมาวาศ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จึงเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งจัดทำมาตรฐานเครื่องเล่นสนาม เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วนอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีเขตอุตสาหกรรมควรตรวจคัดกรองปริมาณตะกั่วในเลือดเด็กเป็นประจำ พร้อมๆ กับการเข้ารับวัคซีนในเด็กวัย 1 ขวบ และ 5 ขวบ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง


กลับขึ้นด้านบน