นักสื่อสารมวลชนหลายคนเห็นว่าพื้นที่การเสนอข่าวอาเซียนน้อย และไม่เจาะลึก

นักสื่อสารมวลชนหลายคนเห็นว่าพื้นที่การเสนอข่าวอาเซียนน้อย และไม่เจาะลึก

นักสื่อสารมวลชนหลายคนเห็นว่าพื้นที่การเสนอข่าวอาเซียนน้อย และไม่เจาะลึก

รูปข่าว : นักสื่อสารมวลชนหลายคนเห็นว่าพื้นที่การเสนอข่าวอาเซียนน้อย และไม่เจาะลึก

นักสื่อสารมวลชนหลายคนเห็นว่าพื้นที่การเสนอข่าวอาเซียนน้อย และไม่เจาะลึก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดเสวนาบทบาทสื่อกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่มองว่า พื้นที่การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนยังถือว่าน้อย และขาดการนำเสนอในประเด็นที่เจาะลึก เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจความเป็นประชาคมอาเซียนได้มากขึ้น

วงเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทาง และบทบาทสื่อในประเทศประชาคมอาเซียนหัวข้อ "บทบาทสื่อกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" นายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บอกว่า ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความเหมือน และความต่างหลายด้าน ทั้งการเมือง, ความมั่นคง, สังคม และวัฒนธรรม สื่อมวลชนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจ และนำเสนอความต่าง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากขึ้น พร้อมกันเห็นว่า สื่อมวลชนควรนำเสรีภาพของสื่อที่มี เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันกับสื่อมวลชนในประเทศมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องใกล้ตัวของประชาชน

ขณะที่สื่อสารมวลชนหลายคน เห็นว่า พื้นที่การนำเสนอข่าวประชาคมอาเซียนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ หรือ สื่อโทรทัศน์ ส่วนใหญ่มักนำเสนอข่าวที่มีหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ให้ข่าว มากกว่านำเสนอข่าวเจาะประเด็นอื่นๆ เช่น ด้านสังคม, วัฒนธรรม, การเมืองความมั่นคง ซึ่งถือเป็นความท้าทายของสื่อมวลชนในกลุ่มประเทศสมาชิกที่จะต้องร่วมมือกันสะท้อนปัญหา และผลประโยชน์ให้ประชาชนของแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า สื่อมวลชน ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศมาชิกอาเซียน เห็นถึงประโยชน์ และคุณค่าของการที่จะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนก่อน รวมทั้ง เปิดใจให้กว้าง และมองในฐานะประชากรของประชาคมอาเซียน เพื่อนำเสนอข่าวที่หลากหลายให้กับประชาชน


กลับขึ้นด้านบน