เด็กต่างด้าวเกิดในไทย ไม่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

เด็กต่างด้าวเกิดในไทย ไม่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

เด็กต่างด้าวเกิดในไทย ไม่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

รูปข่าว : เด็กต่างด้าวเกิดในไทย ไม่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

เด็กต่างด้าวเกิดในไทย ไม่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ผู้ปกครอง และอดีตผู้บริหารสถานศึกษา ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ สภาทนายความ ให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 38 คน ของโรงเรียนอิสลามศึกษา ในจังหวัดตาก ที่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในไทย แต่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้ผลัดถิ่น สภาทนายความ เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง และอดีตผู้บริหารสถานศึกษาคนหนึ่งว่า มีเด็กนักเรียน 38 คน ที่เกิดในประเทศไทย ไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวด้านการศึกษา ทำให้โรงเรียนต้องแบกรับภาระเรื่องเงินค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์การศึกษาที่ไม่เพียงพอ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เด็กนักเรียนทั้ง 38 คน เกิดในไทยจริง แต่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสถานภาพทางทะเบียน หรือ เลข 13 หลัก จึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ โดยทางสภาทนายความฯ จะเข้าไปช่วยเหลือ และประสานงานไปยังฝ่ายทะเบียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เลข 13 หลัก แต่ไม่ได้สัญชาติไทย เพื่อให้โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนและเป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยชน

 


กลับขึ้นด้านบน