กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับจำนำข้าวรอบใหม่ พรุ่งนี้ (1 ต.ค.)

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับจำนำข้าวรอบใหม่ พรุ่งนี้ (1 ต.ค.)

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับจำนำข้าวรอบใหม่ พรุ่งนี้ (1 ต.ค.)

รูปข่าว : กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับจำนำข้าวรอบใหม่ พรุ่งนี้ (1 ต.ค.)

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับจำนำข้าวรอบใหม่ พรุ่งนี้ (1 ต.ค.) กระทรวงพาณิชย์จะเปิดรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2555/2556 ในวันพรุ่งนี้ (1 ต.ค.) หลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อมเตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบวงเงินรับจำนำ 45,000 ล้านบาท ในวันที่ 2 ต.ค. ขณะที่สมาคมโรงสีข้าวไทยเรียกร้องให้เร่งออกหนังสือสัญญารับจำนำข้าวรอบใหม่เพราะจะส่งผลให้การออกใบประทวนล่าช้า

นายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การรับจำนำข้าวรอบใหม่ ในวันพรุ่งนี้ (1 ต.ค.) เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลยังคงตั้งราคารับจำนำข้าวเท่าเดิมโดยข้าวเปลือกเจ้าตัน 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 20,000 บาท โดยขณะนี้มีความพร้อมทั้งในจุดรับจำนำและเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับ ส่วนงบประมาณในการรับจำนำครั้งนี้ ประมาณ 45,000 ล้านบาท จากปริมาณข้าว 26 ล้านตัน อยู่ระหว่างรอมติจากคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 2 ต.ค.นี้

ส่วนโรงสีที่เข้าร่วมโครงการมีประมาณ 600-700 โรง ส่วนใหญ่เป็นรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว คาดว่าจะเพียงพอต่อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงนี้ซึ่งเป็นผลผลิตในพื้นที่ภาคกลาง ส่วนภาคอีสานคาดว่าจะมีผลผลิตกลางเดือนตุลาคมไปแล้ว ส่วนโรงสีที่ยังค้างส่งมอบหรือสีแปรสภาพนั้น ได้อนุโลมให้เข้าร่วมโครงการได้ โดยจะต้องเร่งสีแปรและส่งมอบข้าวเข้าโกดังกลาง โดยต้องมีการแยกบัญชีอย่างชัดเจน

สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย.ที่ผ่านมา เป็นข้าวนาปรังรอบพิเศษครั้งที่ 2 และนำข้าวไปฝากโรงสีไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อรอเข้าโครงการรับจำนำ สามารถมาดำเนินการเพื่อขอออกใบประทวน ณ จุดรับจำนำได้ทันที โดยคาดว่าจะมีปริมาณข้าวประมาณ 2 ล้านตัน

ด้านนายชาญชัย รักษ์ธนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า โรงสีส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว โดย วันพรุ่งนี้เกษตรกรสามารถนำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำได้แต่โรงสียังไม่สามารถออกใบประทวนได้เนื่องจากต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกสัญญาเข้า ร่วมโครงการรับจำนำรอบใหม่ฤดูกาลผลิต 2555/2556 โดยโรงสีจะออกเป็นใบฝากข้าวให้กับเกษตรกรไปก่อน เมื่อโรงสีทำสัญญาใหม่กับรัฐแล้ว จึงจะสามารถนำใบฝากข้าวมาดำเนินการขอใบประทวนได้ จึงต้องการให้เร่งรัดการทำหนังสือสัญญาเพื่อไม่ให้การออกใบประทวนล่าช้าออกไป


กลับขึ้นด้านบน