โพลชี้ ปชช.เชื่อ "ยงยุทธลาออก" แสดงความรับผิดชอบและลดแรงเสียดทานของสังคม

โพลชี้ ปชช.เชื่อ "ยงยุทธลาออก" แสดงความรับผิดชอบและลดแรงเสียดทานของสังคม

โพลชี้ ปชช.เชื่อ "ยงยุทธลาออก" แสดงความรับผิดชอบและลดแรงเสียดทานของสังคม

รูปข่าว : โพลชี้ ปชช.เชื่อ "ยงยุทธลาออก" แสดงความรับผิดชอบและลดแรงเสียดทานของสังคม

 โพลชี้ ปชช.เชื่อ สุดสัปดาห์นี้ สำนักสำรวจความคิดเห็นประชาชน หรือโพล เผยแพร่ผลสำรวจต่อกรณีการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ โดยประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบ เพื่อลดกระแสต่อต้าน และเชื่อว่าจะนำมาซึ่งการปรับ ครม. โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ควรเข้ามารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาอัสสัมชัญ หรือ เอแบคโพล สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 2,4487 คนใน 17 จังหวัดพบว่า คนไทยมีความสุขมากที่สุดเมื่อเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ส่วนความทุกข์ที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาปากท้อง และพบว่าร้อยละ 57.2 เชื่อว่ามีแนวทางการสร้างความปรองดองในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากผลการศึกษาของ คอป.ที่จะสามารถสร้างความปรองดองในบ้านเมืองได้

และผลสำรวจยังพบว่าร้อยละ 92.6 สนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีคืนความเป็นธรรมให้กับรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจเมื่อปี 2549 และบุคคลที่น่าจะได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองนั้น พบว่าร้อยละ 83.6 เห็นว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ควรเป็นรองนายกรัฐมนตรี เพื่อดูแลแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหายาเสพติด

นอกจากนั้น มีชื่อของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์,นายจตุพร พรหมพันธุ์,คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์,นายจาตุรนต์ ฉายแสง,นายภูมิธรรม เวชยชัย,นายพงศ์เทพ เทพกาญจนาและนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ที่ประชาชนส่วนหนึ่งเห็นว่าควรจะเข้ามารับตำแหน่ง หากมีการปรับ ครม.เกิดขึ้น

สอดคล้องกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากกลุ่มตัวอย่าง 1,079 คน ซึ่งพบว่าร้อยละ 55.20 เชื่อว่าการลาออกของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หลังป.ป.ช.และอ.ก.พ.ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับที่ดินอัลไพน์ จะมีการปรับ ครม.เกิดขึ้น

ส่วนเหตุผลการลาออกพบว่าร้อยละ 48.75 เชื่อว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบ เพื่อลดกระแสต่อต้านและความขัดแย้งในสังคม นอกจากนั้นเชื่อว่าลดแรงเสียดทานถึงรัฐบาล,ถูกกดดันจากรอบด้านและแรงกดดันจากพรรคเพื่อไทย แต่ด้วยเหตุผลทั้งหมด ประชาชนยังเห็นควรให้พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าตรวจสอบต่อไป เพื่อความชัดเจนในตัวนักการเมือง


กลับขึ้นด้านบน