ทอท. เปิดใช้บริการสนามบินดอนเมืองวันแรก วันนี้ (1 ต.ค.)

ทอท. เปิดใช้บริการสนามบินดอนเมืองวันแรก วันนี้ (1 ต.ค.)

ทอท. เปิดใช้บริการสนามบินดอนเมืองวันแรก วันนี้ (1 ต.ค.)

รูปข่าว : ทอท. เปิดใช้บริการสนามบินดอนเมืองวันแรก วันนี้ (1 ต.ค.)

ทอท. เปิดใช้บริการสนามบินดอนเมืองวันแรก วันนี้ (1 ต.ค.) ท่าอากาศยานดอนเมืองจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันนี้ (1 ต.ค.) โดยจะมีการให้บริการเที่ยวบินแบบประจำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินประจำภายในประเทศ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ

ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันนี้ (1 ต.ค.) โดยจะมีจำนวน 281 เที่ยว แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 83 เที่ยว เที่ยวบินภายในประเทศ 198 เที่ยว โดยมีสายการบินให้บริการ ได้แก่ สายการบินแอร์เอเชีย ไทยแอร์เอเชีย แอร์เอเชียอินโดนีเซีย นกแอร์ นกมินิ โอเรียนท์ไทย และโซล่าร์แอร์ ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 42,465 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 14,492 คน ผู้โดยสารภายในประเทศ 27,973 คน

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่าปีละ 30 ล้านคน เฉพาะอาคารผู้โดยสาร 1 ที่เปิดให้บริการสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 16 ล้านคน แต่คาดว่า จะมีผู้โดยสารมาให้บริการประมาณ 10 ล้านคน และหากปริมาณผู้โดยสารเติบโตต่อเนื่อง จนเต็มขีดความสามารถในการรองรับของอาคารผู้โดยสาร 1 ก็ยังมีอาคารผู้โดยสาร 2 และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิมไว้รองรับ โดยท่าอากาศยานดอนเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เตรียมพร้อมไว้ให้บริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เช็กอิน จำนวน 124 จุด จุดตรวจคนเข้าเมือง แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 34 ช่อง ผู้โดยสารขาเข้า 26 ช่อง โดยมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรองรับไว้ถึง 303 นาย จากเดิม 49 นาย จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก มีเครื่องเอกซเรย์ 4 เครื่อง สายพานลำเลียงกระเป๋า 3 จุด จุดจอดอากาศยานที่เชื่อมต่อกับประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร 1 รวม 35 หลุมจอด และจุดจอดอากาศยานไม่เชื่อมต่อประตูทางออก รวม 66 หลุมจอด


กลับขึ้นด้านบน