กองทัพภาค 4 เร่งเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้

กองทัพภาค 4 เร่งเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้

กองทัพภาค 4 เร่งเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้

รูปข่าว : กองทัพภาค 4 เร่งเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้

กองทัพภาค 4 เร่งเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้ คณะทำงานพูดคุยสันติภาพของกองทัพ จะประชุมวางกรอบการทำงานกับกองกำลังติดอาวุธของ BRN ภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่ประธานสภาที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือ ศอ.บต.ตั้งข้อสังเกตว่า การช่วยเหลือต้องไม่สร้างความขัดแย้งกับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุร้ายของกลุ่มก่อความไม่สงบ

กองทัพภาคที่ 4 เตรียมหาช่องทางพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพ ด้วยการนำอดีตผู้ปฏิบัติงานของขบวนการแบ่งแยกดินแดน BRN ร่วมในคณะทำงานขกองทัพเพื่อพูดคุยให้กลุ่มก่อความไม่สงบยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธและเข้าร่วมในกระบวนการสันติภาพ แม้ ดาโต๊ะอาซิส เบ็ญหาวัน ประธานสภาที่ปรึกษาของ ศอ.บต. จะเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่มีข้อกังวลว่าอาจเกิดข้อขัดแย้งกับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุร้าย ที่อาจไม่เข้าใจการทำงานกองทัพ และเห็นว่าควรมีการชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งตามมาจากการทำงานของกองทัพ

ด้านนายตูแว ดานียา รองผู้อำนวยการสถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ซึ่งเป็นองคืกรภาคประชาสังคม เห็นว่าแนวทางที่กองทัพดำเนินการอยู่ รวมถึงความพยายามหาช่องทางช่วยเหลือไม่ให้ผู้ก่อความไม่สงบถูกดำเนินการในคดีอาญา อาจมีช่วยคลี่คลายสถานการณ์ แต่จะยังไม่สามารถนำความสันติสุขถาวรมาสู่พื้นที่ได้ หากไม่มีการแก้ไขโครงสร้างการเมือง ที่มีการเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน