"คริสต์เยอรมนี"ออกกฏเหล็กภาษีบำรุงศาสนา

"คริสต์เยอรมนี"ออกกฏเหล็กภาษีบำรุงศาสนา

"คริสต์เยอรมนี"ออกกฏเหล็กภาษีบำรุงศาสนา

รูปข่าว : "คริสต์เยอรมนี"ออกกฏเหล็กภาษีบำรุงศาสนา

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคในเยอรมนีประกาศใช้กฏเหล็กที่ระบุว่าถ้าผู้ศรัทธาไม่ยอมเสียภาษีบำรุงศาสนา วัดก็จะไม่ประกอบพิธีใดๆ

ประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคของเยอรมนีออกระเบียบใหม่เมื่อเดือนก่อนว่าการงดจ่ายภาษีศาสนาถือเป็นความบกพร่องร้ายแรง ซึ่งผลที่จะตามมาก็คือ วัดจะไม่ประกอบพิธีให้ ทั้งล้างบาป วิวาห์ หรืองานศพ

ภาษีบำรุงศาสนาในเยอรมนีนั้นจัดเก็บโดยรัฐบาลจากนั้นรัฐบาลก็จะจัดแจกจ่ายไปให้กับนิกายต่างๆ ทั้งคาทอลิค โปเตสแตนท์ หรือศาสนาของชาวยิว โดยอัตราภาษีนี้จะเก็บอยู่ที่ร้อยละ 9 ของเงินได้ส่วนบุคคล ส่วนเหตุที่นิกายคาทอลิคต้องประกาศกฏนี้ออกมาก็เพราะว่าที่ผ่านมาผู้ศรัทธาจำนวนมากแถลงกับเจ้าหน้าที่สรรพากรว่า เลิกเป็นสมาชิกของนิกายนี้แล้ว

เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจแปรปรวนและข้าวของเพิ่มราคาเป็นสาเหตุให้ชาวเยอรมนีหาทางประหยัดโดยกฏเหล็กของนิกายคาทอลิคนี้ ยังได้รับการยืนยันความถูกต้องเมื่อศาลปกครองสูงสุดไม่รับฟ้องคดีขอให้เพิกถอนส่วนด้านนิกายโปเตสแตนท์นั้นยังยืนยันว่ายินดีต้อนรับผู้ศรัทธาทุกคน


กลับขึ้นด้านบน