"แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า

"แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า

"แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า

รูปข่าว : "แฟตเอฟ"คงสถานะไทยเป็นกลุ่ม "เฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายพิเศษ" หลังแก้กฎหมายไม่คืบหน้า

แม้ปปง.จะผลักดันกฎหมาย ป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนทุนก่อการร้าย ตามมาตรฐานแฟตเอฟแล้ว แต่ไทยมีแนวโน้มอยู่ในบัญชีสีเทาดำ หรือกลุ่มประเทศเฝ้าระวังสนับสนุนทุนก่อการร้ายพิเศษต่อไป

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อต้านการก่อการร้าย หรือ แฟตเอฟ จัดไทยให้อยู่ในบัญชีสีเทาดำ หรือกลุ่มประเทศเฝ้าระวังการฟอกเงินสนับสนุนทุนก่อการร้ายพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเตรียมประชุมทบทวนสถานะใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

 
โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ระบุว่า แม้จะร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนทุนก่อการร้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานของแฟตเอฟแล้ว แต่ก็ไม่ทันกรอบเวลาพิจารณากฎหมาย วาระ 2 และ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
 
ด้านนายวิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย ยอมรับว่า แฟตเอฟ มีแนวโน้มที่จะคงสถานะประเทศไทย ให้อยู่ในบัญชีสีเทาดำต่อไป แต่เชื่อว่า ปปง.สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้
 
ทั้งนี้ ความล่าช้าจากการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้ ผู้ส่งออกบางส่วน ถูกประเทศคู่ค้าเรียกตรวจเอกสารแสดงตัวตนและการเงินมากขึ้น แต่ยังไม่กระทบต่อภาคการค้าอย่างชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน