ชาวนา 10 จังหวัดภาคกลางค้าน "นิด้า" ยื่นล้มโครงการรับจำนำข้าว

ชาวนา 10 จังหวัดภาคกลางค้าน "นิด้า" ยื่นล้มโครงการรับจำนำข้าว

ชาวนา 10 จังหวัดภาคกลางค้าน "นิด้า" ยื่นล้มโครงการรับจำนำข้าว

รูปข่าว : ชาวนา 10 จังหวัดภาคกลางค้าน "นิด้า" ยื่นล้มโครงการรับจำนำข้าว

ชาวนา 10 จังหวัดภาคกลางค้าน ชาวนาหลายจังหวัดในภาคกลางรวมตัวคัดค้านกรณีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งรวบรวมรายชื่อ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ชาวนาจากพื้นที่10 จังหวัดในภาคกลาง รวมตัวชุมนุมบริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงรัฐบาลไม่ให้ล้มโครงการรับจำนำข้าวเปลือกพร้อมตั้งเวทีปราศรัยคัดค้านแนวคิดของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ นิด้า ที่รวบรวบรายชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ คัดค้านโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล โดยอ้างว่าขัดต่อกฎหมายมาตรา 43 และ 81 (1) ที่มีเนื้อหาว่าถึงการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ ระบบเสรีและเป็นธรรม และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน ซึ่งโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ ทำให้รัฐบาลกลายเป็นผู้ผูกขาด

ซึ่งชาวนาที่ร่วมชุมนุมเชื่อว่า การคัดค้านโครงการรับจำนำข้าวของนักวิชาการกลุ่มนี้ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนมากกว่าชาวนา ซึ่งหากการคัดค้านของนักวิชาการกลุ่มนี้สำเร็จ ชาวนาก็จะเดินทางไปชุมนุมที่สถาบันนิด้าทันที


กลับขึ้นด้านบน