มติครม.แต่งตั้ง "ขรก.-ผู้ว่าฯ" 24 ตำแหน่ง ตามโผกระทรวงมหาดไทย

มติครม.แต่งตั้ง "ขรก.-ผู้ว่าฯ" 24 ตำแหน่ง ตามโผกระทรวงมหาดไทย

มติครม.แต่งตั้ง "ขรก.-ผู้ว่าฯ" 24 ตำแหน่ง ตามโผกระทรวงมหาดไทย

รูปข่าว : มติครม.แต่งตั้ง "ขรก.-ผู้ว่าฯ" 24 ตำแหน่ง ตามโผกระทรวงมหาดไทย

มติครม.แต่งตั้ง ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 24 ตำแหน่ง ขณะที่นายกรัฐมนตรี ย้ำจะยังไม่มีการปรับ ครม. หลังนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ลาออก แต่ได้แบ่งงานให้รองนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เหลือดูแลภารกิจแทน และให้นายชูชาติ หาญสวัสดิ รักษาการแทนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หลังเสร็จสิ้นการประชุม  ครม. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแทน นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ที่ลาออกจากตำแหน่งว่า งานกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รับผิดชอบดูแลกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ ศอ.บต. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ดูแลกระทรวงคมนาคม ส่วน พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ดูแลสำนักพระพุทธศาสนา และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พร้อมกันนี้ ยังมอบหมายให้ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ยังไม่ปรับ ครม. แม้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 24 ตำแหน่ง อาทิ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


กลับขึ้นด้านบน