กมธ.องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ร้องกระทรวงพลังงานออกใบอนุญาตสร้างโรงงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์

กมธ.องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ร้องกระทรวงพลังงานออกใบอนุญาตสร้างโรงงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์

กมธ.องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ร้องกระทรวงพลังงานออกใบอนุญาตสร้างโรงงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์

รูปข่าว : กมธ.องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ร้องกระทรวงพลังงานออกใบอนุญาตสร้างโรงงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์

 กมธ.องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ร้องกระทรวงพลังงานออกใบอนุญาตสร้างโรงงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้กระทรวงพลังงาน แก้ปัญหา การเร่งขายใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่สูงกว่า 10 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ พร้อมกำหนดนโยบายพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ให้ชัดเจน

นายอำนวย ศิริทองสุข นักวิชาการของกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ได้รับร้องเรียนจากภาคเอกชน ว่าขณะนี้การลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ ได้หยุดชะงัก เพราะนโยบายที่ไม่ชัดเจน และมีผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ นำใบอนุญาตมาขายในราคาสูงถึง 12 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ทำให้เอกชนที่สนใจลงทุนเกือบ 4,000 เมกะวัตต์ แต่สามารถขายไฟฟ้าจริงเพียง 286 เมกะวัตต์เท่านั้น จึงอยากให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายมานะ นิติกุล ที่ปรึกษาบริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป กล่าวว่า หลายบริษัทที่ลงทุนค้างอยู่ ประกอบกับสายส่งไฟฟ้าไม่เพียงพอ ทำให้การลงทุนของรายใหม่เกิดขึ้นยาก รวมถึงอัตราอุดหนุนรับซื้อไฟฟ้า ที่จะเปลี่ยนจากหน่วยละ 8 บาท เป็น 5 บาท 94 สตางค์ ก็ไม่คุ้มกับการลงทุน

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า นักลงทุนที่ขายไฟฟ้าไม่ได้ตามสัญญาจะถูกริบใบอนุญาต ซึ่งคาดว่ามีจำนวน 700-800 เมกกะวัตต์ และใบอนุญาตจะถูกนำมาจัดการใหม่ตามแผนพลังงานทดแทนที่จะซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์รวม 2,000 เมกะวัตต์ภายใน 10 ปี


กลับขึ้นด้านบน