"ปลอดประสพ"ยืนยัน"นาซ่า"ขอใช้สนามบินอู่ตะเภาร่วมมือทางวิชาการ

"ปลอดประสพ"ยืนยัน"นาซ่า"ขอใช้สนามบินอู่ตะเภาร่วมมือทางวิชาการ

"ปลอดประสพ"ยืนยัน"นาซ่า"ขอใช้สนามบินอู่ตะเภาร่วมมือทางวิชาการ

รูปข่าว : "ปลอดประสพ"ยืนยัน"นาซ่า"ขอใช้สนามบินอู่ตะเภาร่วมมือทางวิชาการ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยันกรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศ พร้อมระบุว่า ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติการอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการไทย

ระหว่างการอภิปรายชี้แจงกรณีอนุญาตให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซ่า เข้ามาดำเนินโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่ออธิบายหลักการและแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกรัฐสภา

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดำเนินโครงการของนาซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทางการไทย ตั้งแต่การใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประวัติผู้ปฏิบัติงานทุกคน,การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง,การใช้และควบคุมแผนการบินของเครื่องบินปฏิบัติการ รวมทั้งการรวบรวมผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศ ยกเว้นการจัดการด้านงบประมาณจะอยู่ในความรับผิดชอบของนาซ่า

นายปลอดประสพ ปฏิเสธข้อสังเกตเรื่องการดำเนินการที่จะเกี่ยวข้อง หรือ จารกรรมข้อมูลทางการทหาร หรือ ความมั่นคงของไทย แม้ข้อมูลบางส่วนจะพบว่า มีเครื่องบินของนาซ่า 1 ลำ มีประวัติการจารกรรมข้อมูลก็ตาม

ขณะที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า โครงการของนาซ่าที่เข้าหารือรัฐสภาในวันนี้จะดำเนินการในปีหน้า และจากครั้งแรกที่ถูกคัดค้านหลายประเด็นทำให้รัฐบาลได้ตรวจสอบข้อมูลจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะทางการจีนปฏิเสธข้อสังเกตความไม่พอใจที่ไทยให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯแล้ว

สำหรับการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา ส.ส.พรรครัฐบาลและ ส.ว.บางคน แสดงความมั่นใจในประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการให้ความร่วมมือกับนาซ่าดำเนินโครงการ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านภูมิอากาศของนักวิจัยไทย พร้อมย้ำให้ทุกฝ่ายยุติการมองผลการดำเนินโครงการเป็นประเด็นการเมือง

ขณะที่ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ยังคงทักท้วงถึงความเหมาะสมและย้ำว่าก่อนตอบรับความร่วมมือกับนาซ่า รัฐบาลควรนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน