ม็อบเกษตรกรบุกทำเนียบ วานนี้ จี้รัฐแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ม็อบเกษตรกรบุกทำเนียบ วานนี้ จี้รัฐแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ม็อบเกษตรกรบุกทำเนียบ วานนี้ จี้รัฐแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

รูปข่าว : ม็อบเกษตรกรบุกทำเนียบ วานนี้ จี้รัฐแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ม็อบเกษตรกรบุกทำเนียบ วานนี้ จี้รัฐแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร กลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่ม รวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ โดยมีทั้งกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังและกลุ่มลำไยอบแห้งภาคเหนือ ที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทั้ง 2 ชนิดที่ตกต่ำลง เช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ที่ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาไข่ที่ตกต่ำ ด้วยการให้พยุงราคา ให้ไข่ไก่หน้าฟาร์มอยู่ที่ ฟองละ 2.80 บาท

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยประมาณ 600 คน จากจังหวัดสุพรรณบุรี, สิงบุรี, ระยอง และลพบุรี ชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ เนื่องจากในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มผู้เลี้ยงต้องจำหน่ายไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าต้นทุน โดยต้องการให้รัฐบาลดูแลราคาไข่ไก่ กำหนดราคาแนะนำไม่ให้ราคาต่ำกว่าฟองละ 2.80 บาท โดยนายชัยพร สีถัน ตัวแทนชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย กล่าวว่า ต้นทุนการเลี้ยงไข่ไก่ขณะนี้อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท แต่ราคาแนะนำหน้าฟาร์มของกรมการค้าภายใน อยู่ที่ 2.40 บาท ทำให้ผู้เลี้ยงขาดทุน ฟองละ 20 สตางค์ พร้อมเรียกร้องขอให้รัฐบาลดูแลการนำเข้าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ไข่เสรีเพื่อไม่ให้กระทบราคาในตลาด และเกษตรกรรายย่อยกว่า 10,000 ราย พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดราคาแนะนำให้สอดคล้องกับราคาต้นทุน โดยอาจปรับราคาแนะนำทุก 1 เดือน

ขณะที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปลำไยอบแห้งทางภาคเหนือ ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ำต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องการให้รัฐบาลทบทวนราคารับจำนำครั้งใหม่ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐกำหนดการรับจำนำแบขั้นบันได ตั้งแต่ 2.50-2.95 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรขาดทุนและต้องการให้รัฐรับจำนำในราคากิโลกรัมละ 3บาท โดยไม่จำกัดจำนวน

ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมขนแปรรูปลำไยต้องการให้รัฐบาลรับซื้อลำไยอบแห้งตามที่เคยได้เจรจาไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากผู้ประกอบการช่วยรับซื้อลำไยสดจากเกษตรกรในราคานำตลาด รัฐบาลจะเป็นผู้รับซื้อลำไยอบแห้ง โดยให้ราคาลำไยอบแห้งเบอร์1ที่กิโลกรัมละ 95 บาท เบอร์2 กิโลกรัมละ 55 บาทและเบอร์3 กิโลกรัมละ 35 บาท แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด

 


กลับขึ้นด้านบน