มติครม.ขยายโครงการรถเมล์-รถไฟฟรีถึง มี.ค.56

มติครม.ขยายโครงการรถเมล์-รถไฟฟรีถึง มี.ค.56

มติครม.ขยายโครงการรถเมล์-รถไฟฟรีถึง มี.ค.56

รูปข่าว : มติครม.ขยายโครงการรถเมล์-รถไฟฟรีถึง มี.ค.56

มติครม.ขยายโครงการรถเมล์-รถไฟฟรีถึง มี.ค.56 คณะรัฐมนตรีมีมติขยายมาตรการลดค่าครองชีพ รถเมล์ รถไฟฟรี อีก 6 เดือน หรือ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 ขณะที่อนุมัติวงเงินในโครงการรับจำนำข้าวนาปีรอบใหม่ 240,000 ล้านบาท จากที่กระทรวงพาณิชย์เสนอขอไว้ 450,000 ล้านบาท หลังจากที่โครงการรับจำนำรอบใหม่ได้เริ่มไปตั้งแต่เมื่อต้นเดือนตุลาคมแล้ว

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรับจำนำข้าวประจำปี 2555-2556 เฉพาะข้าวนาปีจำนวน 15 ล้านตัน วงเงิน 240,000 นล้านบาท เพื่อรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 โดยกระทรวงการคลังจะกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในโครงการ 150,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะนำเงินจากการขายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพียงแค่ครึ่งเดียวจากที่ กระทรวงพาณิชย์นำเสนอของบ 405,000 ล้านบาท โดย ครม.จะพิจารณางบประมาณใช้การรับจำนำข้าวนาปรังอีกครั้ง เนื่องจากยังเหลือเวลาอีกครึ่งปี

ส่วนกรณีการเดินหน้าเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการรับจำนำข้าวของกลุ่มนักวิชาการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีย้ำว่าชาวนาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ และจะทำความเข้าใจกับนักวิชาการ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายมาตรการลดค่าครองชีพ รถเมล์ รถไฟฟรี อีก 6 เดือน หรือ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 รวมถึงขยายเวลายกเว้นอัตราภาษีน้ำมันดีเซลอีก 1 เดือน ส่วนการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแทน นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ที่ลาออกจากตำแหน่งไป นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายงานกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รับผิดชอบดูแลกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ ศอ.บต. ขณะที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ดูแลกระทรวงคมนาคม ส่วนพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ดูแลสำนักพระพุทธศาสนา และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมมอบหมายให้ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ยังไม่ปรับ ครม. แม้ว่า ฝ่ายค้านจะ ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน