นายกฯมอบนโยบายตำรวจดูแลประชาชน-เร่งปราบยาเสพติด

นายกฯมอบนโยบายตำรวจดูแลประชาชน-เร่งปราบยาเสพติด

นายกฯมอบนโยบายตำรวจดูแลประชาชน-เร่งปราบยาเสพติด

รูปข่าว : นายกฯมอบนโยบายตำรวจดูแลประชาชน-เร่งปราบยาเสพติด

นายกฯมอบนโยบายตำรวจดูแลประชาชน-เร่งปราบยาเสพติด นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายตำรวจขอให้ทุกคนทำงานดูแลความปลอดภัยประชาชนปราบปรามยาเสพติด ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย การจราจร ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำจะดูแลสวัสดิการและพัฒนางานตำรวจ ให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายการบริหารงานราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2556 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการขึ้นไปร่วมรับนโยบายจำนวน 347 นาย

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจ ทำงานอย่างเข้มแข็ง ดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างดี ปราบปรามแก้ปัญหายาเสพติดและร่วมกันทำงานกับหน่วยงานอื่นอย่างบูรณาการทั้งการแก้ปัญหาอุทกภัย จราจร และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้าน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นอกจากจะเน้นย้ำนโยบายหลักในการปกป้องสถาบันพระมหากษัติย์ และให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน ยังย้ำว่าจะพัฒนาสวัสดิการข้าราชการตำรวจ และให้ตำรวจพึ่งตัวเองได้ นอกจากนี้ยังประกาศจะพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นตำรวจมืออาชีพด้วย


กลับขึ้นด้านบน