มหิดล เปิดศูนย์ซ่อม-ฟื้นฟูภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ" ทั่วไทย

มหิดล เปิดศูนย์ซ่อม-ฟื้นฟูภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ" ทั่วไทย

มหิดล เปิดศูนย์ซ่อม-ฟื้นฟูภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ" ทั่วไทย

รูปข่าว : มหิดล เปิดศูนย์ซ่อม-ฟื้นฟูภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ" ทั่วไทย

มหิดล เปิดศูนย์ซ่อม-ฟื้นฟูภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเปิดเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ

 คณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (แผนงาน ICT) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลห้องสมุดดิจิทัล ของภาษาและชาติพันธุ์ต่างๆ ทั่วประเทศ

 
แผนงานไอซีที ระบุว่า ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ มีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาที่วิกฤติใกล้สูญในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการทำข้อมูลแผนที่ภาษา ซึ่งมีรายละเอียดของภาษาทั้งหมดที่ใช้กันในประเทศไทย และมีการจัดหลักสูตร “ทวิภาษา” ที่ใช้ภาษาถิ่นเป็นเครื่องมือสอนเด็กในท้องถิ่นให้อ่านเขียนภาษาไทยกลาง และเข้าถึงความรู้ต่างๆ ทั้งของวัฒนธรรมตนเองและความรู้สากลได้ โดยจัดให้เป็นหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนได้บนเว็บไซต์ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่างๆ  
 
• แผนที่ภาษา: เป็นแผนที่ประเทศไทย ที่ระบุภาษาถิ่นต่างๆ มีใช้ที่ได้บ้าง
• กลุ่มภาษา: เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มภาษาที่ใช้ในประเทศไทย พร้อมรายละเอียดของภาษาต่างๆ โดยแต่ละภาษาจะมีข้อมูลทั่วไป ข้อมูลกลุ่มชนที่ใช้ภาษานั้น นิทาน เรื่องเล่าที่ใช้ภาษานั้น และหลักสูตรการเรียนการสอนทวิภาษาที่ใช้ภาษาถิ่นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
• บทความ: บทความ ความรู้ เกี่ยวกับการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม
• มัลติมีเดีย: ภาพ เสียง วิดีโอ ของกลุ่มชนต่างๆ ที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
 
โดยความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ดำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยเว็บไซต์และเนื้อหากำลังพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2555 นี้
 


กลับขึ้นด้านบน