เตรียมเปิดเว็บ "หอจดหมายเหตุ อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม"

เตรียมเปิดเว็บ "หอจดหมายเหตุ อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม"

เตรียมเปิดเว็บ "หอจดหมายเหตุ อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม"

รูปข่าว : เตรียมเปิดเว็บ "หอจดหมายเหตุ อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม"

เตรียมเปิดเว็บ

 คณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (แผนงาน ICT) ร่วมมือกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเว็บไซต์หอจดหมายเหตุอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม โดยรวบรวมหนังสือ บทความ จดหมาย ภาพถ่าย วิดีโอ และสื่ออื่นๆ ทั้งที่เป็นต้นฉบับและที่ตีพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ไพบูลย์ มาจัดระบบเป็นหมวดหมูแบบห้องสมุดดิจิทัลนำเสนอบนเว็บไซต์

 
แผนงานไอซีที ระบุถึงเป้าหมายหลักของหอจดหมายเหตุฯ นี้ว่า คือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาและนำแนวคิดด้านต่างๆ ของอาจารย์ไพบูลย์ มาปฏิบัติ พัฒนา สานต่อ โดยจะมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะ “Theme” ซึ่งเป็นประเด็นเนื้อหาที่ถูกนำมาย่อยให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ เช่นทำเป็นลักษณะภาพ Illustration หรือ Info Graphic
ความคืบหน้าปัจจุบัน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา กำลังรวบรวมและทำ Catalogue ข้อมูลอยู่ ส่วนแผนงาน ICT กำลังพัฒนาออกแบบและระบบเว็บไซต์ คาดว่าจะเสร็จพร้อมเปิดตัวภายในเดือนมีนาคม 2556
 


กลับขึ้นด้านบน