"ราขาว" ตัวเร่งปุ๋ยทางปาล์ม นวัตกรรมฝีมือจาก มจธ.

"ราขาว" ตัวเร่งปุ๋ยทางปาล์ม นวัตกรรมฝีมือจาก มจธ.

"ราขาว" ตัวเร่งปุ๋ยทางปาล์ม นวัตกรรมฝีมือจาก มจธ.

รูปข่าว : "ราขาว" ตัวเร่งปุ๋ยทางปาล์ม นวัตกรรมฝีมือจาก มจธ.

นวัตกรรมใหม่ ปุ๋ยหมักแบบเร่งจากทางปาล์มน้ำมัน ขยะชีวภาพจากชาวสวน ลดค่าขนย้าย ลดระยะเวลาหมักปุ๋ยด้วยราขาวเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ ปราศจากสารพิษตกค้าง จากฝีมือเด็กจุลชีวะ บางมด

 จากความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลงส่งผลให้ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาพึ่ง “ปุ๋ย” ที่มีให้เลือกใช้หลายประเภท ซึ่งผลที่ตามมาคือพืชเจริญเติบโตดี แต่อาจมีสารพิษตกค้างทำให้ดินเสื่อมคุณภาพลงด้วยเหตุนี้ทำให้ นายณัฐกริช ลิ้มจันทร์ทอง และนางสาวรัชกร จันทร์ไข่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ตัดสินใจเลือกทำโปรเจกต์เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพแบบเร่ง จากทางปาล์มน้ำมัน(Rapid Production of Oil Palm Frond Compost)โดยมี รศ.ดร.อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 
ณัฐกริชกล่าวถึงเหตุผลที่เลือกทางปาล์มน้ำมันมาผลิตปุ๋ยหมักว่า  ในประเทศไทยมีการทำสวนปาล์มอย่างแพร่หลาย และในการเก็บเกี่ยวผลปาล์มหนึ่งครั้งจะต้องตัดทางปาล์มทิ้งจำนวนมากทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายไปทิ้งที่อื่นจึงคิดที่จะนำทางปาล์มน้ำมันมาผลิตปุ๋ยหมักรัชกร กล่าวเสริมว่า สำหรับการผลิตปุ๋ยหมักโดยทั่วไปต้องใช้เวลาหมักประมาณ 60 วัน จึงจะได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร N P Kตามมาตรฐาน แต่โปรเจกต์นี้พวกเขาสามารถลดเวลาหมักปุ๋ยให้เหลือเพียง 35 วันเท่านั้น
 
“ที่จริงปาล์มน้ำมันไม่เหมาะกับการนำมาทำปุ๋ยหมักเพราะย่อยสลายยากเนื่องจากมีส่วนประกอบของ ลิกนิน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสเราจึงประยุกต์วิธีหมักปุ๋ยโดยใช้ราขาว(White rotfungi)เพราะสามารถย่อยสลายส่วนประกอบทั้ง 3 ของทางปาล์มน้ำมันได้ช่วยให้การผลิตปุ๋ยเร็วขึ้นโดยขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักนั้นเริ่มจากการนำทางปาล์มน้ำมันมาบด นำไปหมักกับราขาวที่เพาะเลี้ยงบนเมล็ดข้าวฟ่าง และนำไปหมักร่วมกับหัวเชื้อ พด.1ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถลดระยะเวลาในการหมักเหลือเพียง 35 วันก็ได้ปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารครบตามมาตรฐานแล้วซึ่งปุ๋ยหมักที่ได้จะมีลักษณะคล้ายกับดินส่วนในเรื่องวิธีการใช้นั้นสามารถใช้ได้เหมือนกับปุ๋ยทั่วไปที่เคยใช้กัน”
 
ณัฐกริช กล่าวว่า ได้มีการนำเมล็ดผักกาดขาวไปเลี้ยงในสารละลายที่สกัดจากปุ๋ยหมักทางปาล์มน้ำมันที่ผลิตได้ เพื่อทดสอบความเป็นพิษต่อพืช ซึ่งนอกจากจะพบว่าปุ๋ยทางปาล์มไม่มีความเป็นพิษต่อพืชแล้ว ยังช่วยให้อัตราการเจริญของพืชดีขึ้นอีกด้วยโดยสังเกตและคำนวณจากอัตราการงอกของรากเมล็ดผักกาดขาวที่นำมาทดสอบพบว่า มีอัตราการงอกของรากสูงเกิน 100% ซึ่งปุ๋ยที่ดีจะมีมาตรฐานการงอกของรากพืชอยู่ที่ 80 % 
“ปุ๋ยหมักจากทางปาล์มนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร เนื่องจากมีการนำราขาวมาประยุกต์ใช้ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการหมัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทางปาล์มไปทิ้ง และผลดีที่สุดสำหรับเกษตรกรที่นำไปใช้คือช่วยบำรุงดิน ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และไม่มีอันตรายจากสารพิษตกค้าง”
 
รัชกร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ส่งโครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพแบบเร่งจากทางปาล์มน้ำมัน เข้าประกวดในงานNovel Research and Innovation Competition 2012 (NRIC 2012) ภายใต้โครงการ World Class Research and Innovation for Tomorrow’s Sustainability ที่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซียซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ในสาขา Life Scienceมาได้ และหวังว่าเกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์จากโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอน
 


กลับขึ้นด้านบน