อาเซียนหารือแก้ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ เห็นพ้องใช้การทูต-สันติวิธี

อาเซียนหารือแก้ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ เห็นพ้องใช้การทูต-สันติวิธี

อาเซียนหารือแก้ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ เห็นพ้องใช้การทูต-สันติวิธี

รูปข่าว : อาเซียนหารือแก้ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ เห็นพ้องใช้การทูต-สันติวิธี

อาเซียนหารือแก้ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ เห็นพ้องใช้การทูต-สันติวิธี 10 ชาติอาเซียนร่วมหารือแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ โดยเห็นว่าหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ ใช้วิธีการทางการทูตและสันติวิธี

นักการทูตและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงร่วมประชุมว่าด้วยเรื่องทางทะเลอาเซียน ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา ของฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปกป้องทรัพยากรทางทะเลและการรักษาความปลอดภัยแก่เส้นทางการค้า แต่ปรากฎว่าหัวข้อที่มาบดบังหัวข้ออื่นๆ คือ ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ ที่มีทั้งบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและอ้างกรรมจีนอ้างกรรมสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงวิเคราะห์ว่า การเคลื่อนไหวกิจกรรมทางทะเลจะยิ่งยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้ากันมากขึ้น และเขาเห็นว่าข้อพิพาทกรณีเกาะเตี้ยวอวี๋หรือเกาะเซนกากุ ในทะเลจีนตะวันออก ระหว่างจีนและญี่ปุ่นรุนแรงกว่าข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ เพราะทั้งคู่เป็นมหาอำนาจ ขณะที่ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เป็นข้อพิพาทระหว่างจีนและอาเซียน ซึ่งอาเซียนพยายามผลักดันให้ใช้ัแนวปฏิบัติทะเลจีนใต้หรือโค้ดออฟคอนดัคเพื่อใช้แก้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ แต่จีนยังเห็นแย้ง จึงทำให้การประชุมอาเซียนที่กรุงพนมเปญ เมื่อเดือนกรกฏาคมไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมกันได้เป็นครั้งแรกในรอบ 45 ปี


กลับขึ้นด้านบน