ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช "ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา"

ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช "ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา"

ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช "ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา"

รูปข่าว : ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช "ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา"

ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา คือพระเกียรติยศสูงสุดที่ผู้นำชาวพุทธ ซึ่งมาร่วมประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชของไทย แสดงให้เห็นว่าทรงได้รับการเคารพจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และวันที่ 3 ตุลาคมปีนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษาครบ 99 ปี และยังเป็นวาระสำคัญเพื่อเตรียมการฉลองพระชันษา 100 ปี ในปีหน้า ประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมงานนี้ ยังนิยมขอประทานชื่อเพื่อเป็นมงคลนาม

เลอบุญ แปลว่า ผู้มีความดียิ่ง มงคลนาม ที่ วิโรจน์ ถาวรประชา มาขอประทานจากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำไปตั้งชื่อให้ลูกชาย ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งบรรจุชื่อที่ทรงเคยตั้ง เพื่อให้ประชาชนมาขอประทานชื่อได้เหมือนครั้งที่ยังทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในส่วนนิทรรศการ"พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร"ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในวโรกาสคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

มีความเชื่อว่าการให้พระตั้งชื่อให้จะเป็นมงคล จึงมีผู้มาขอประทานชื่อจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งในนิทรรศการมีห้องประทานชื่อ แค่เพียงกรอกวันเดือนปีเกิด และชื่อของบิดามารดาลงไป ก็จะได้รับประทานชื่อกลับไปเป็นสิริมงคล

ไม่เพียงผูกคำภาษาไทย ให้มีความหมายเป็นมงคล ประทานชื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์และสถานที่สำคัญหลายแห่ง แต่ความรอบรู้ด้านภาษา ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และสันสกฤต  ยังทำให้สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาแพร่หลายในต่างแดน ทรงให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก และยังทรงมีส่วนร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีพระกรณียกิจสำคัญ ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช ทั้งหมดถูกเล่าผ่านภาพลายเส้น รูปแบบมัลติมีเดีย และสถานที่จำลอง เพื่อให้ผู้ชมเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง

นางปัญชลีย์ วงศ์จิระจรัส  ผู้ร่วมงานฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า  "มีความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราช โดยเฉพาะหลักธรรมของพระองค์ หากได้อ่านจะทราบว่าท่านสอนธรรมะที่ช่วยให้หลุดพ้นทีละขั้น และเมื่อพบเห็นการปฏิบัติธรรมก็สามารถนำยึดเป็นหลักในการปฏิบัติตามได้"

พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า "ในแง่การเผยแพร่พระพุทธศาสนาถือว่าสมเด็จพระสังฆราช มีบทบาทมากที่สุดพระองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ รวมถึงการเผยแพร่ในหลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นส่าวนหนึ่ง แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ แก่นของศาสนา"

การประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก ซึ่งมีผู้นำชาวพุทธจาก 32 ประเทศเข้าร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น  ได้มีมติทูลถวายตำแหน่ง“ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อเดือนกันยายนนี้ อันเป็นพระเกียรติยศสูงสุดที่แสดงให้เห็นว่าทรงได้รับการเคารพ และเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ทุกนิกาย และทรงเป็นที่เทิดทูนของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ซึ่งแสดงถึงพระเกียรติคุณที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับวาระฉลองพระชันษาครบ 99 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคมนี้  โดยวัดบวรนิเวศวิหาร ได้จัดงานบำเพ็ญกุศล ประกอบไปด้วยการเปิดปูชนียสถานสำคัญของวัดให้พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการ และนิทรรศการ "พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร" ในโอกาสที่พระชันษาย่างเข้าปีที่ 100 โดยกิจกรรมจัดถึงวันที่ 7 ตุลาคม ที่วัดบวรนิเวศวิหาร


กลับขึ้นด้านบน