“ในหลวง” พระราชทานดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระสังฆราช

“ในหลวง” พระราชทานดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระสังฆราช

“ในหลวง” พระราชทานดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระสังฆราช

รูปข่าว : “ในหลวง” พระราชทานดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระสังฆราช

“ในหลวง” พระราชทานดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระสังฆราช องคมนตรี เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วานนี้ (3 ต.ค.)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 99 ปี โดยมีพระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนรับมอบ  

ทั้งนี้มีผู้แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปถวาย พร้อมทั้งมีข้าราชการ ประชาชนทั่วไป นำแจกันดอกไม้ไปถวายและร่วมลงนามถวายพระพร ด้วย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่ปี 2532 ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช เมื่อปี 2499 ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จออกทรงผนวช ตลอดจนทรงปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกชนแห่งโลก ผู้นำชาวพุทธจาก 32 ประเทศ ได้ถวายพระสมัญญานามว่า "Supreme Holiness of World Buddhism" หรือ "ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา" เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555


กลับขึ้นด้านบน