เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เสนอรัฐรับประกันราคาไข่ไก่

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เสนอรัฐรับประกันราคาไข่ไก่

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เสนอรัฐรับประกันราคาไข่ไก่

รูปข่าว : เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เสนอรัฐรับประกันราคาไข่ไก่

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เสนอรัฐรับประกันราคาไข่ไก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลาง เตรียมเสนอรัฐบาลรับประกันราคารับซื้อไข่ไก่ พร้อมกับควบคุมการนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ ให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และความต้องการผู้บริโภค

นายชัยพร สีถัน ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมรวบรวมรายชื่อเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาไข่ไก่ที่ตกต่ำในขณะนี้ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาออกมาตรการประกันราคารับซื้อไข่ไก่คละขนาด โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาหน้าฟาร์มกับราคากลางของสมาคมผู้เลี้ยงไก่

สำหรับสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ตลอด 9 เดือนแรกของปี พบว่า ราคาไข่ไก่คละขนาดหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินไว้ที่ฟองละ 2.57 บาท

โดยนายกรีฑา ชูทับทิม อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวมาจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับผลจากการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่เสรี ทำให้ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดเพิ่มจากวันละ 36 ล้านฟอง เป็นวันละ 40 ล้านฟอง

สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ จึงตั้งคณะทำงานการติดตามแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ ก่อนเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกษตรกร และหน่วยงานรัฐ ทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงกำหนดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดอย่างแท้จริง


กลับขึ้นด้านบน