คณะกรรมการเยียวยาฯ จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝาย "ราษีไศล" 469 ล้านบาท

คณะกรรมการเยียวยาฯ จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝาย "ราษีไศล" 469 ล้านบาท

คณะกรรมการเยียวยาฯ จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝาย "ราษีไศล" 469 ล้านบาท

รูปข่าว : คณะกรรมการเยียวยาฯ จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝาย "ราษีไศล" 469 ล้านบาท

คณะกรรมการเยียวยาฯ จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝาย  คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลรวมเป็นเงิน 469 ล้านบาท พื้นที่กว่า 10,000 แปลง ส่วนอีกกว่า 1,000 แปลง ที่มีผู้ร้องเรียนไม่สามารถจ่ายเงินได้ เพราะตรวจสอบพบว่ามีการยื่นเอกสารขอความช่วยเหลือซ้ำซ้อน

กรณีชาวอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศล รวมตัวร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินชดเชยสองวันก่อน ล่าสุดคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศล และฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ

ไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายราษีไศล และฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงผลการอนุมัติเงินช่วยเหลือ โดยระบุว่า รัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายเมื่อ 10 ปีก่อน ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และจังหวัดสุรินทร์ รวมเป็นเงิน 469 ล้านบาท พื้นที่กว่า 10,000 แปลง ซึ่งมีการทยอยจ่ายเงินรวม 7 ครั้งตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จนถึงรัฐบาลปัจจุบัน

ส่วนสาเหตุที่ยังไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินพื้นที่อีกกว่า1 พันแปลง ตามที่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากผลการตรวจสอบพบว่ามีการยื่นเอกสารขอความช่วยเหลือซ้ำซ้อนกัน และยังพบว่าพื้นที่อยู่นอกเขตเกณฑ์การช่วยเหลือ


กลับขึ้นด้านบน