หลายพื้นที่เตรียมเสริมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำรับมือพายุแก

หลายพื้นที่เตรียมเสริมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำรับมือพายุแก

หลายพื้นที่เตรียมเสริมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำรับมือพายุแก

รูปข่าว : หลายพื้นที่เตรียมเสริมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำรับมือพายุแก

หลายพื้นที่เตรียมเสริมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำรับมือพายุแก จังหวัดนครปฐม เตรียมเสริมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำ พร้อมรับมือพายุแกมี ส่วนที่ชุมชนและถนน ในตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม ระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 70 เซนติเมตร

ประชาชนที่อาศัยอยู่ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่วัดศิลามูล ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ต้องเร่งขนย้ายทรัพยส์สินขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม หลังน้ำจากแม่น้ำ เริ่มท่วมบ้านและพื้นที่การเกษตรแล้ว โดยมีระดับต่ำกว่า ระดับสูงสุดของเมื่อปี 2554 เพียง 50-60 เซนติเมตรเท่านั้น ขณะที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการวางกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำในแม่ท่าจีนไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว เช่นที่ตลาดเก่าบางหลวง รศ.122 ในอำเภอบางเลน

ส่วนถนนสายบ้านค่าย -มาบตอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ถูกน้ำท่วมสูง ประมาณ 70 เซนติเมตร ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร หลังฝนที่ตกหนักในพื้นที่หมู่ 3-4 ตำบลหนองละลอก ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนน โรงเรียนวัดหนองกระบอก และชุมชนที่อยู่โดยรอบ เป็นระลอกที่ 2 ขณะที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ต้องเร่งนำกระสอบทรายมาตั้งเป็นแนวคันกั้นน้ำ เพื่อชะลอน้ำไหลเข้าท่วมชุมชน


กลับขึ้นด้านบน