ชาวอยุธยาร้องตรวจสอบสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

ชาวอยุธยาร้องตรวจสอบสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

ชาวอยุธยาร้องตรวจสอบสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

รูปข่าว : ชาวอยุธยาร้องตรวจสอบสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

 ชาวอยุธยาร้องตรวจสอบสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ชาวตำบลบ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมตัวขอคำชี้แจงจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างว่าพบการสวมสิทธิ์ผู้สูงอายุและผู้พิการ ขอรับเงินช่วยเหลือรวมเป็นเงินนับแสนบาท

เจ้าหน้าที่จากองค์การ บริหารส่วนตำบล หรือ อบต.บ้านใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงชาวบ้านในพื้นที่ที่รวมตัวเรียกร้อง ให้ตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุรายละ 500 บาท และผู้พิการรายละ 2,000 - 4,000 บาทประมาณ 140 คน รวมเป็นเงินนับแสนบาท โดยอ้างว่าผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเกือบทั้งหมดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับเงิน ช่วยเหลือ และส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับผู้นำท้องถิ่น

นายวิชญพร ไชยรัตนะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุว่า จะตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งที่ผ่านมาทั้งหมด และจัดประชาพิจารณ์ คัดเลือกการช่วยเหลือให้ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่

ขณะที่นายคำรณ ทานธรรม นายกอบต.บ้านใหม่ ยอมรับว่า เป็นความผิดพลาดของ อบต.ที่ไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อ จึงเตรียมยกเลิกการจ่ายเงินครั้งแรก และตรวจสอบอีกครั้งก่อนจะติดประกาศให้ทราบ


กลับขึ้นด้านบน