ทหาร 2 กองร้อย เข้าประจำจุดเสี่ยงใน จ.ยโสธร พร้อมรับอิทธิพลพายุแกมี

ทหาร 2 กองร้อย เข้าประจำจุดเสี่ยงใน จ.ยโสธร พร้อมรับอิทธิพลพายุแกมี

ทหาร 2 กองร้อย เข้าประจำจุดเสี่ยงใน จ.ยโสธร พร้อมรับอิทธิพลพายุแกมี

รูปข่าว : ทหาร 2 กองร้อย เข้าประจำจุดเสี่ยงใน จ.ยโสธร พร้อมรับอิทธิพลพายุแกมี

ทหาร 2 กองร้อย เข้าประจำจุดเสี่ยงใน จ.ยโสธร พร้อมรับอิทธิพลพายุแกมี หลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุแกมี ที่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยคืนวันนี้ โดยเฉพาะที่ จ.ยโสธร ทหาร 2 กองร้อย เข้าประจำตามจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุทกภัย

ทหารจากกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อ.เมือง จ.ยโสธร 2 กองร้อย พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เข้าประจำตามจุดเสี่ยงเกิดอุทกภัย ในลุ่มน้ำเซบาย ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ อ.เลิงนกทา ไทยเจริญ ป่าติ้ว และลุ่มน้ำชี ที่ไหลผ่าน อ.เมือง จ.ยโสธร คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และอ.ค้อวัง เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุแกมี

ขณะที่ชาวนาใน ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เร่งนำข้าวที่เก็บเกี่ยว ไปตากเพื่อลดความชื้น เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ด้านชลประทานศรีสะเกษ เร่งพร่องน้ำออกฝายราษีไศล วันละ 30 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเตรียมรับน้ำ ไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร


กลับขึ้นด้านบน