ฝ่ายค้านย้ำ "นาซ่า" ใช้สนามบินอู่ตะเภาเข้า ม.190

ฝ่ายค้านย้ำ "นาซ่า" ใช้สนามบินอู่ตะเภาเข้า ม.190

ฝ่ายค้านย้ำ "นาซ่า" ใช้สนามบินอู่ตะเภาเข้า ม.190

รูปข่าว : ฝ่ายค้านย้ำ "นาซ่า" ใช้สนามบินอู่ตะเภาเข้า ม.190

ฝ่ายค้านย้ำ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยังคงยืนยันในหลักการว่า หากรัฐบาลจะอนุญาตให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซาเข้ามาดำเนินโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.ยืนยันความพร้อมรับมือผลกระทบพายุแกมี โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญแล้ว

ด้วยเหตุผลเดิม ทั้งกรณีโครงการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือนาซ่า สหรัฐอเมริกา เป็นการทำสัญญาระหว่างประเทศ และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จึงกล่าวย้ำว่า ก่อนการอนุมัติรัฐบาลต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณารัฐสภา

ขณะที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิเสธผลกระทบต่อความมั่นคง พร้อมตั้งข้อสังเกตมีการกล่าวหาให้ร้ายโครงการ เพราะหวังโจมตีให้เสื่อมเสีย โดยเฉพาะการกล่าวหาว่า รัฐบาลอนุญาตให้นาซาใช้สนามบินอู่ตะเภา แลกกับการออกวีซ่า หรือหนังสือเดินทางให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ส่วนการรับมือกับผลกระทบจากพายุโซนร้อนแกมี นายรอยล จิตรดอน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และจัดสรรน้ำ หรือ กบอ. กล่าวผ่านรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" ถึงการเตรียมพร้อมรับมือ และยืนยันถึงการเฝ้าระวังและเตรียมแผนรองรับ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่าง จ.เพชรบุรี และจ.ราชบุรี

ส่วนการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยง ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องระบายน้ำ และเรือผลักดันน้ำในจุดที่สำคัญตามคูคลองแล้ว ส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมบ่อยครั้งบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดสรรพื้นที่ทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพลทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแล้ว

 


กลับขึ้นด้านบน